PVH Standpunt vroegcastratie bij kittens


Barneveld, 20130415 -- Het Platform Verantwoord Huisdierbezit heeft een rapport gepubliceerd over vroegcastratie bij kittens jonger dan 16 weken met het doel om alle voors en tegens rond dit onderwerp in kaart te brengen. De nadruk moest daarbij liggen op dierenwelzijn. De uiteindelijke conclusie uit dit rapport is dat vroegcastratie met de huidige kennis niet aanvaardbaar is.

Op dit moment is er veel te doen rond het onderwerp vroegcastratie bij katten. Hieronder verstaat men de castratie van katers en poezen jonger dan 16 weken. De gebruikelijke leeftijd ligt tussen de 6 en 8 maanden. De belangrijkste redenen om vroegcastratie uit te voeren zijn het terugdringen van het aantal katten in opvangcentra en het beheersen van de populatie zwerfkatten. Ook bij kattenfokkers komt vroegcastratie steeds meer in zwang om ongewenst fokken te voorkomen.

Voor en tegen

De voorstanders stellen dat vroegcastratie geen enkel nadeel kent voor de kat zelf. Het beheersbaar maken van het kattenoverschot legitimeert deze ingreep.

Ofschoon ook het PVH doordrongen is van de noodzaak om het  kattenoverschot aan te pakken, is voor ons het welzijn van het individuele dier van groot belang. De lichamelijke gevolgen van vroegcastratie lijken mee te vallen, maar er is wel een aangepast medisch protocol nodig om de ingreep probleemloos te kunnen laten verlopen en er blijft een verhoogd narcose-risico.

Kijkend naar het gedrag van katten die vroeg gecastreerd zijn, kan op basis van de beschikbare literatuur niet gesteld worden dat de ingreep zonder gevolgen blijft. Er lijkt wel degelijk sprake te zijn van een toegenomen risico op angstig gedrag.

Conclusie

De PVH concludeert in dit rapport dat op basis van de huidige onderzoeken vroegcastratie jonger dan 16 weken niet aanvaardbaar is. Om ongewenste zwangerschappen zoveel mogelijk te voorkomen noemt PVH als aanbevolen leeftijd voor castratie 4 – 5 maanden.

Daarnaast pleit het PVH voor meer voorlichting aan katteneigenaren over voortplanting en gedrag van hun dier, om op die manier te werken aan het enorme aanbod van dieren, niet alleen in asiels maar ook op internet. Het is ethisch gezien immers niet wenselijk dat gebrek aan verantwoordelijk gedrag bij eigenaren wordt gecompenseerd met chirurgische ingrepen bij zeer jonge dieren. 

Het complete rapport kunt u downloaden via de site van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit, www.huisdieren.nu

Op zondag 5 mei wordt op het Animal Event (Beekse Bergen) een seminar georganiseerd, waarbij voor – en tegenstanders van vroegcastratie hun standpunten toelichten en met elkaar in discussie gaan. Het PVH zal hieraan deelnemen.

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) wil het welzijn van huisdieren bevorderen. Op de website www.huisdieren.nu wordt voorlichting gegeven over het houden van huisdieren. Op onze symposia willen we kennis overdragen en nieuwe inzichten ontwikkelen over het welzijn van huisdieren.


Deel: ' PVH Vroegcastratie kittens bij huidige kennis niet aanvaardbaar '
Lees ook