Verbond van verzekeraars

PVK voorlopig nog tien jaar in Apeldoorn?

De Pensioen- & Verzekeringskamer blijft nog zeker tien jaar zitten waar het zit: in Apeldoorn. Dat zegt PVK-voorzitter Dirk Witteveen in een interview in de jongste uitgave van Welwezen, die volgende week verschijnt. Witteveen solliciteert in het interview heel nadrukkelijk naar het toezicht op de assurantietussenpersonen en daarnaast breekt hij een lans voor de Raad van Financiële Toezichthouders. Meer tijd is nodig, volgens hem, om de raad uit te laten groeien van een baby naar een kleuter.

Verder in Welwezen 4 de nodige aandacht voor het Nederlandse pensioengebouw. De Ombudsman Pensioenen is van mening dat de pensioendeelnemers beter moeten worden voorgelicht. De twee koepels van pensioenfondsen die ons land rijk is, reageren. De Kwestie is deze keer gewijd aan de vraag of meer zorgverlof ten koste mag gaan van het oudedagspensioen. Nieuw in Welwezen is de Euro-column. De aftrap van deze nieuwe rubriek wordt verricht door Europarlementariër Ieke van den Burg (PvdA), die de belastingbarrières op Europees pensioengebied becommentarieerd. In een interview met Jacques van Ek (voorzitter van het Coördinerend Beraad Donner) en Maarten Dijkshoorn (voorzitter van de sector Zorg) worden de kansen en bedreigingen voor de verzekeringsbedrijfstak met het oog op de toekomstige WAO en het toekomstige ziektekostenstelsel belicht. Met name het plan-Borst stuit op veel verzet. De afdelingscommissie Technische Verzekeringen luidt in Welwezen de noodklok. Het gaat niet goed met de CAR-verzekeraars, benadrukt Jan Boogaard, tot voor kort voorzitter van de afdelingscommissie. En ten slotte is er in een eerste deel over preventie aandacht voor inbraakpreventie: zowel op bedrijventerreinen als in woonhuizen.

Bondig, augustus 2001

Deel: ' PVK voorlopig nog tien jaar in Apeldoorn '
Lees ook