Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht nr. 45, 26 september 2001

PVV bestuur akkoord met structuurverbetering varkensslachtsector

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees (PVV) is vandaag akkoord gegaan met de financiering van de sanering van circa 20% van de Nederlandse varkensslachtcapaciteit.
LTO-Nederland en de NVV stemden volmondig in nadat een intentieverklaring was gesloten tussen de varkenshouders en de slachterijen. Daarmee wordt inzicht gegeven in de totstandkoming van de varkensprijs.

In de intentieverklaring is ook afgesproken dat slachterijen zich maximaal zullen inspannen om een Europees concurrerende varkensprijs uit te betalen. Varkenshouders zullen zich inspannen bij te dragen aan een betere planningscyclus voor de slachterijen en deel te nemen aan ketenkwaliteitssystemen.

Een calamiteitenplan dat ingezet kan worden bij mogelijk dierziektenuitbraken wordt nog nader uitgewerkt.

Het PVV bestuur is van mening dat deze warme sanering een goede stap voorwaarts is in de verbetering van de structuur van de varkensvleessector. Het bestuur geeft ook verreweg de voorkeur aan een warme sanering boven een koude sanering waarbij de markt zijn werk doet.

Kosten

De kosten voor de sanering worden geraamd op circa 99,5 miljoen gulden voor de sanering van de bedrijven, ongeveer 8,5 miljoen gulden voor een sociaal plan en circa 15 miljoen gulden rentevergoeding. De totale kosten komen daarmee op 123 miljoen gulden die in vier jaar tijd worden bijeengebracht door de blijvende marktpartijen. Dit is mogelijk doordat zij als gevolg van de sanering een grotere uitbetalingscapaciteit krijgen. De slachterijen mogen de kosten niet doorberekenen aan toeleveranciers of afnemers.

De integrale tekst van de intentieverklaring is na te lezen op de internetsite van de PVE.

Deel: ' PVV akkoord met structuurverbetering varkensslachtsector '
Lees ook