Productschappen Vee, Vlees en Eieren

nr.: datum:

PVV bouwen IKB verder uit

Het PVV-bestuur heeft vandaag kennis genomen van het besluit van de Stichting SKOVAR om af te zien van de overname van IKB Varkens. PVV-voorzitter Tazelaar meldde dat deze afspraak werd gemaakt tijdens een gesprek op 5 maart jl.

Verdere ontwikkeling noodzakelijk

Tijdens de bestuursvergadering benadrukte Tazelaar het belang van een groeiend IKB-systeem. ‘De verdere ontwikkeling van IKB is een tijd lang belemmerd door de varkenspestsituatie in 1997 en 1998 en door de discussie over kolomcertificering. Het systeem van kolomcertificering heeft echter nog een lange weg te gaan. IKB mag niet zijn eigen graf graven door stil te staan’, aldus de PVV-voorzitter. IKB is belangrijk voor de concurrentiepositie van de Nederlandse sector, Nederland loopt nu voor en moet dat ook blijven doen.

Verder riep Tazelaar alle organisaties en overlegorganen op te komen met initiatieven om IKB Varkens verder uit te bouwen. IKB wordt weliswaar niet gezien als het laatste woord, maar wél als een systeem dat verder kan en moet worden uitgebouwd.

Uit de discussie bleek dat het voltallige PVV-bestuur de mening van de PVV-voorzitter kon onderschrijven.

Daarbij blijft het PVV-bestuur verantwoordelijk voor IKB Varkens. Bevestigd is dat tijdens de voorbereidingen alle zaken worden besproken binnen de IKB-adviesstructuur, daarbij is de inbreng van iedereen van harte welkom. Daarnaast zullen de ontwikkelingen van IKB goed worden afgestemd met andere ontwikkelingen, waaronder de kolomcertificering van SKOVAR.

Aanpassingen van IKB Varkens

Het bestuur heeft besloten om de IKB-regeling uit te bouwen op een aantal punten. Dit zijn vooral modulen in het voortraject die IKB Varkens moeten versterken. De modulen hebben betrekking op hygiëne, transport, handel en de borging van wettelijke eisen:

Een voorstel voor een module voor de hygiëne voor de varkenshouder wordt in nauw overleg met deze schakel geformuleerd. Basis daarvoor vormt de al ontwikkelde hygiënecode en de wettelijke hygiëne-eisen. Hiermee zullen hygiëne-eisen gelden voor de hele keten. De organisaties NBHV en Saveetra ontwikkelen en testen momenteel een kwaliteitsregeling voor het veetransport. Het streven is dat vanaf 1 januari 2000 alle IKB-varkens door gecertificeerd transport worden vervoerd.
De NBHV ontwikkelt een kwaliteitsregeling voor de veehandel. Ook hier is het streven dat alle handelaren vanaf 2000 zijn gecertificeerd.
De borging van wettelijke eisen en een welzijnsmodule zijn zaken die ontwikkeld moeten worden. Dit zal gebeuren in nauw overleg met de primaire sector en onder meer SKOVAR.

Daarnaast zijn er enkele meer technische aanpassingen van de regeling op het gebied van het Aujeszky-vrij certificaat en de GVP-eis.

Voor nadere informatie:

Jan Odink, secretaris Vee en Vlees, tel. (070) 340 92 74

Hans Schouwenburg, hoofd afdeling Productie en Verwerking, tel. (070)
340 92 60

Deel: ' PVV bouwen IKB verder uit '
Lees ook