PVV Den Haag: bijstand intrekken van "taalweigeraars"

PVV Den Haag: bijstand intrekken van "taalweigeraars"

De PVV in de Haagse gemeenteraad wil dat het stadsbestuur uitkeringen stopt van mensen die de Nederlandse taal niet leren. Uit een bericht van de Telegraaf blijkt dat de mogelijkheid om de bijstandsuitkering te korten van mensen die de taal onvoldoende machtig zijn, niet wordt benut door de drie grootste gemeenten waaronder Den Haag.

PVV-raadslid Elias van Hees: "Het blijkt dat mensen, ondanks de wettelijke taaleis, nog steeds gemakkelijk kunnen profiteren van onze verzorgingsstaat zonder ook maar een enkele inspanning. Dit is te gek voor woorden! Voor deze luie mensen zou in Nederland geen plaats moeten zijn, laat staan dat ze bijstand krijgen! Ik verwacht van de wethouder dat hij mensen die willens en wetens weigeren de Nederlandse taal te leren, wegpest uit onze stad! Nul waardering voor onze samenleving moet worden gestraft, in plaats van aangemoedigd!"

De partij heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 29 juli 2016

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Taaleis bijstand genegeerd’? *

2. Hoeveel mensen in Den Haag, die momenteel in de bijstand zitten, spreken momenteel belabberd Nederlands en hoeveel van hen worden momenteel gekort op hun bijstandsuitkering?

3. Deelt u de mening dat immigranten die geen of belabberd Nederlands spreken geen aanspraak mogen maken op ons sociale zekerheidsstelsel? Zo nee, waarom niet?

4. Hoeveel mensen zijn door de gemeente gesommeerd snel te voldoen aan de taaleis, omdat ze anders (een deel van) hun bijstandsuitkering verliezen en hoe wordt vervolgens gemonitord of dit ook gebeurt?

5. Bent u met de PVV van mening dat mensen die geen Nederlands willen leren, niets in Nederland - en dus ook niet in Den Haag - te zoeken hebben? Zo ja, wat gaat u doen om dit te bewerkstelligen?

6. Wanneer stopt u met het weggeven van gratis belastinggeld aan mensen die het vertikken zich fatsoenlijk in te spannen?

7. Bent u bereid de uitkeringen volledig op te schorten van hen die willens en wetens niet aan de taaleis (willen) voldoen? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid, Elias van Hees

* Telegraaf voorpagina, 29 juli 2016

Deel: ' PVV Den Haag bijstand intrekken van "taalweigeraars" '
Lees ook