Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht, nummer 12 van 10 februari 1999

PVV subsidieert project biologische varkenshouderij

Het PVV-bestuur heeft subsidie beschikbaar gesteld aan een project op het gebied van de biologische varkenshouderij. Vandaag is ingestemd met een bijdrage van 323.000 gulden, verdeeld over drie jaar. Na het eerste jaar wordt bezien of het project wordt voortgezet.

Het project Ketenmanagement Biologische Varkenshouderij moet bijdragen aan een perspectiefvolle toekomst voor de biologische én de scharrelvarkenshouderij en voor alle betrokkenen in deze productiekolom. Als voorwaarde voor de PVV-bijdrage is gesteld dat de overheid 50% meebetaalt en dat gezocht wordt naar participanten uit maatschappelijke groeperingen en banken.

Integratie biologisch en scharrel

De scharrelvarkenshouderij heeft momenteel te maken met opschuivende wettelijke voorschriften uit het Varkensbesluit. Daarnaast wordt de Europese verordening inzake de biologische landbouw voor de dierlijke sector afgerond.

Tegelijkertijd bestaat bij diverse groeperingen een (hernieuwde) belangstelling voor de ontwikkelingen op het terrein van de biologische varkenshouderij. Het Platform Biologica (een ketenorganisatie voor biologische landbouw) heeft daarom een voorstel ingediend, dat gericht is op overdracht van kennis. Het gaat daarbij om inzicht in knelpunten die er zijn als de scharrelvarkensregeling met biologische voorwaarden wordt uitgebreid. Vervolgens kan gewerkt worden aan oplossingen om die integratie te realiseren.

Kennisoverdracht

De kennisoverdracht is erop gericht om de biologische kolom te verbeteren en de afzet uit te breiden tot zo’n 60.000 varkens in enkele jaren. Daarbij zijn van belang: de afzet op langere termijn, prijs- en kwaliteitsgaranties, een meerprijs voor het vlees en het verwaarden van het gehele varken. Om dit te realiseren wordt een ketenmanager aangetrokken, is het Overlegplatform Biologische Varkenshouderij ingesteld en zal een Convenant Biologische Varkenshouderij worden ondertekend.

Samenwerking

De biologische varkenshouderij is gericht op duurzame vleesproductie. Zo wordt ingespeeld op een groeiende consumentenbehoefte aan milieu- en diervriendelijk geproduceerd vlees. De biologische productie van varkensvlees kan bovendien leiden tot een verbetering van de concurrentiepositie, omdat er een onderscheidend product wordt aangeboden. Goede ketenafspraken tussen leveranciers en afnemers kunnen dan bijdragen aan de samenwerking tussen het biologische en het reguliere bedrijfsleven.

Nadere informatie: Afdeling Communicatie, tel. (070) 340 92 92

Deel: ' PVV subsidieert project biologische varkenshouderij '
Lees ook