Amsterdam, 27-08-1999

Hierbij treft u de nieuwsbrief aan.
===== =====

== In deze PZ-Nieuwsbrief:


1. PROJECTEN WNF VOLGEN VIA INTERNET

2. Bolkestein: een vegetarier in een slagerij

3. Zonne-energie kan strijd aan met gewone stroom

== 1. PROJECTEN WNF VOLGEN VIA INTERNET

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) doet goed werk voor zijn medewerkers. Sinds enige tijd runt de natuurbeschermingsorganisatie het `Action Network`. Het doel van het netwerk is om WNF-projecten in het buitenland via Internet te ondersteunen. Een voorbeeld is de Pantanal in Brazilie, een zeldzaam savannegebied op de grens van Brazilie, Bolivia en Paraguay, dat tot voor kort het best bewaarde geheim ter wereld was. ,,Het Brazilie dat Brazilie niet kent``, zo werd de Pantanal jarenlang genoemd. De Brazilianen ontdekte hun eigen natuurschat pas toen er een succesvolle televisiesoap in het gebied werd opgenomen.

Volledige bericht: https://www.pz.nl/excl_1999_33.htm

== 2. Bolkestein: een vegetarier in een slagerij

De GroenLinks-delegatie in het Europees Parlement heeft deze week - in vier talen - een bloemlezing gepubliceerd uit de geschriften en uitspraken over Europa van Frits Bolkestein. De bloemlezing is door de GroenLinks-Europarlementarier Joost Lagendijk en Richard Wouters samengesteld met het oog op de ondervraging van Bolkestein in het Europees Parlement, die plaatsvindt op 6 september. Bolkestein is voorgedragen als Europees Commissaris voor de interne markt, financiele diensten, douane en belastingen. Bolkensteins rol in Brussel zou - gezien zijn publicaties en uitspraken - vergeleken kunnen worden met een vegetarier in een slagerij, zo vinden de twee GroenLinksers. Tenminste als hij nog steeds voor 100 procent achter zijn eurosceptische opvattingen van vroeger staat. GroenLinks heeft zelf nog steeds serieuze twijfels bij de kandidatuur van Bolkestein en hoopt deze te onderbouwen met deze bloemlezing.

https://www.groenlinks.nl/nieuws/bolkestein.html .

== 3. Zonne-energie kan strijd aan met gewone stroom

Schone zonne-energie kan op korte termijn wedijveren in prijs met gewone elektriciteit uit het stopcontact. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek door KPMG Bureau voor Economische Argumentatie, in opdracht van Greenpeace. De milieuorganisatie presenteerde het rapport met de titel `Zonne-energie: van eeuwige belofte tot concurrerend alternatief` deze week in Amsterdam. KPMG becijfert in het rapport dat een fabriek die vijf miljoen zonnepanelen per jaar maakt concurrerende stroom kan aanbieden. De anderhalve gulden die een kilowattuur zonne-energie momenteel kost, gaat dan met een factor 4 a 5 omlaag tot een prijs die vergelijkbaar is met die van gewone stroom. KPMG bracht ook de potentiele markt voor zonne-energie in kaart gebracht. De onderzoekers constateren dat als alle daken van nieuwe en te renoveren gebouwen worden voorzien van zonnepanelen er een markt is voor jaarlijks zeven miljoen panelen. Er is dan voldoende afzet voor de mega-fabriek. Meer info: Informatielijn: (020) 422 33 44

https://www.greenpeace.org/~nl .

=== COLOFON
PZ-NIEUWS is een digitale nieuwsbrief van de Stichting Publieke Zaken voor mensen die werkzaam zijn bij maatschappelijke-, intermediaire- en overheidsorganisaties, redacties en particulieren die geinteresseerd zijn in maatschappelijke kwesties.
Samenstelling en redactie: Laurens Lammers en Tseard Zoethout E -mail: redactie@pz.nl
Eerdere edities: https://www.pz.nl/nieuws
Berichten mogen vrij worden overgenomen mits de bron (PZ nieuwsbrief) wordt vermeld.
Voor het worden van donateur of voor het nemen van een betaald abonnement kunt u kijken op onze website: https://www.pz.nl/nieuws . Aan en afmeldingen: post@pz.nl

Deel: ' PZ-Nieuwsbrief 27 augustus 1999 '
Lees ook