Persbericht

Q&I LEVERT CISCO PRODUCTEN TEGEN INKOOPPRIJZEN

Maassluis, 24 maart 2000 - Q&I Networks zal vanaf heden de producten van Cisco aanbieden tegen nagenoeg de inkoopprijs aan die bedrijven die gelijktijdig een servicecontract voor een periode van minimaal 1 jaar voor de betreffende producten afsluiten bij Q&I Services. Q&I zal alleen een kleine opslag van ca. 5% op de inkoopprijs leggen om de kosten van order- en magazijnbehandeling en de verzendkosten te kunnen dekken. Het gaat hierbij puur om de levering van de producten. Indien de klant de producten door Q&I wil laten installeren kan dat op basis van een uurtarief. Hetzelfde geldt voor het maken van een netwerkontwerp. Het tarief voor een servicecontract wordt met 36% verlaagd tot 8% van de geldende normale bruto verkoopprijs van de apparatuur per jaar

De beslissing past in de strategie van Q&I om in de toekomst een groter deel van haar omzet te realiseren met netwerkdienstverlening. Momenteel wordt ca. eenderde van de winst gehaald uit diensten. In de toekomst moet dit groeien naar zestig procent. De maatregel om de winstmarge op Cisco producten nagenoeg op te heffen moet Q&I in staat stellen haar marktaandeel in dienstverlening op de grote hoeveelheid Cisco apparatuur in Nederland belangrijk te vergroten. Q&I behaalde in 1999 een omzet van 22,7 miljoen gulden en een winst voor belasting van 825 duizend gulden.

Cisco is de belangrijkste fabrikant van kwaliteitsnetwerkproducten voor de nieuwe economie ter wereld. Q&I is van mening dat ongeacht welke "dot-com" of andere bedrijven de strijd om het Internet, haar abonnees en de content in de komende jaren zullen gaan winnen de innovatieve fabrikanten van netwerkapparatuur en de goede netwerkdienstverleners een belangrijke rol zullen gaan spelen. Uiteindelijk vindt het transport van de informatie altijd plaats via netwerken.

De tariefsverlagingen zijn mogelijk door de voordelen als gevolg van de schaalvergroting die op deze wijze worden bereikt. De maatregel stelt Q&I in staat meer netwerk-engineers voor Cisco producten op te leiden en ze een carrierepad binnen de organisatie te bieden in richting van pre-sales of after-sales support engineer, projectmanager, netwerk-consultant of account manager. Dit groeipad sluit aan bij het samenwerkingsverband dat Q&I al enkele jaren met de TH-Rijswijk heeft en waarbij studenten van de TH bij Q&I afstuderen en aansluitend een baan aangeboden kunnen krijgen. Q&I zal in de toekomst soortgelijke samenwerkingsverbanden aangaan met meer onderwijsinstellingen op TU, TH en MBO niveau.

Een klant met een servicecontract is er bij Q&I van verzekerd dat er bij een defect binnen 8 werkuren een netwerk-engineer ter plaatse is met een vervangend apparaat. De kosten van de reparatie, de vervangende apparatuur en de uren worden door het servicecontract gedekt. Een standaardcontract geldt voor service gedurende werkdagen en werktijden. Tegen meerprijs kan het recht op service worden verkregen gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week of kan de maximale responsetijd worden teruggebracht tot 4 uur.

Q&I garandeert dat de door haar geleverde Cisco producten voldoen aan de specificaties zoals die door de fabrikant worden opgegeven, maar accepteert onder deze regeling geen projectverantwoordelijkheid, tenzij dit van tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

Q&I levert innovatieve producten en diensten op het gebied van communicatietechnologie. Q&I streeft er naar op een kenniscentrum op het gebied van communicatietechnologie te zijn en met haar klanten partnerships te realiseren waarbij Q&I niet alleen producten en diensten levert, maar tevens optreedt als adviseur, daarbij anticiperend op de te verwachten trends en ontwikkelingen. Q&I bestaat uit vier divisies, Q&I Consultancy, Q&I Networks, Q&I Products en Q&I Services.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot:


- Peter Groeneveld, algemeen directeur Q&I Nederland, tel 010 - 5922211,
- e-mail peterg@qi.nl, GSM 06 - 53932066

- Rik van Winzum, divisiemanager Q&I Networks, tel 010 - 5922211, e-mail rikvw@qi.nl, GSM 06 - 51402236

Deel: ' Q&I levert Cisco producten tegen inkoopprijzen '
Lees ook