ARINSO

Press Releases
May. 21, 2002

Q1 2002: Omzet ARINSO stijgt met 12%

Investeringen in BPO met het oog op lange termijn recurrente omzet

Netto omzet: EUR 30,3 miljoen
Courante EBIT: EUR 3,4 miljoen
Courante winst: EUR 2,1 miljoen

Naar aanleiding van de jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering publiceert ARINSO International haar resultaten voor het eerste kwartaal van 2002. In bijzonder moeilijke marktomstandigheden heeft ARINSO haar geconsolideerde netto omzet zien groeien tot EUR 30,3 miljoen. Vergeleken met Q1 in 2001 (EUR 27 miljoen) betekent dit een netto omzetstijging van 12%, uitsluitend door interne groei. In gelijke consolidatiekring werd een groei van 13,3% opgetekend, gezien ARINSO in april 2001 een Italiaanse dochteronderneming (Sytech) verkocht die in Q1 2001 nog voor EUR 0,3 miljoen bijdroeg tot de groepsomzet.

ARINSO rapporteert een courante EBIT van EUR 3,4 miljoen (-8%) - een marge van 11,2%. De beperkte margedaling in vergelijking met Q1 2001 (13,6%), wordt veroorzaakt door twee factoren:

(1) De vertraging in IT Services uitgaven en het hiermee gepaard gaande uitstel van projecten in kernmarkten zoals Nederland, Frankrijk en Canada, leidde tot een lagere bezettingsgraad dan in 2001.
(2) Belangrijke investeringen in het kader van de Business Process Outsourcing (BPO) strategie inzake personeel en marketing in Europa en Noord Amerika. Reeds in februari stelde ARINSO dat "het matigen van de korte termijn rendabiliteit met het oog op lange termijn omzet en winst de juiste strategische keuze is".

De courante winst in het eerste kwartaal bedroeg EUR 2,1 miljoen (-10%). Na afschrijvingen op consolidatiegoodwill bedroeg de netto winst EUR 1,3 miljoen.
Qua omzet overtreft de groei in Q1 de doelstelling van het management voor dit jaar (+10%). ARINSO verwacht een EBIT marge voor het hele jaar in lijn met het eerste kwartaal. Deze tijdelijke terugval is in de eerste plaats te wijten aan belangrijke investeringen in BPO. ARINSO heeft alle vertrouwen dat dit korte termijn effect ruimschoots zal gecompenseerd worden door de stabiele en recurrente resultaten die outsourcing contracten in de toekomst kunnen leveren.

ARINSO's Raad van Bestuur en Management beklemtonen dat het bedrijf de omzetdoelstelling realiseert met een beperkte impact op de rendabiliteit, terwijl veel IT dienstverleners voor Q1 een aanzienlijke daling in zowel omzet als winst rapporteerden, gekoppeld aan personeelsreducties.

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN Q1 2002

BALANS
De geconsolideerde balans van ARINSO per 31 maart 2002 blijft zeer sterk, met een solvabiliteitsratio (eigen vermogen versus totale activa) van 72%, nauwelijks financiële schulden en een kaspositie van bijna EUR 40 miljoen, waardoor het bedrijf de financiële kracht heeft om de nodige investeringen te dragen voor de verdere uitbreiding van haar HR Business Process Outsourcing diensten.

PERSONEEL
Per 31 maart 2002 heeft ARINSO 1.138 medewerkers in 18 landen in dienst. Vergeleken met eind 2001 betekent dit een groei met 3%. ARINSO is een van de weinige IT dienstverlenende bedrijven die zelfs in moeilijke marktomstandigheden het personeelsbestand blijft uitbreiden.

INVESTERINGSSTRATEGIE


1. Belangrijke investeringen in HR Business Process Outsourcing (BPO) en HR Transition

Eind 2001 heeft ARINSO HR Strategy en BPO teams in Noord-Amerika en Europa opgericht. Deze teams adviseren toonaangevende bedrijven in hun HR Transformatie, mogelijks leidend tot het opzetten van HR Service Centres en HR Business Process Outsourcing. ARINSO verwacht dat tegen 2005 de helft van haar activiteiten voortkomt uit lange termijn HR Outsourcing contracten. Derhalve werd de beslissing genomen om de investeringen in BPO te versnellen hoofdzakelijk in infrastructuur, senior consultants en marketing. ARINSO verwacht dat de investering in HR BPO (personeel en infrastructuur) circa 3% van de groepsomzet in 2002 zal bedragen, groeiend van een half miljoen EUR in Q1 naar 3 à 4 miljoen voor het volledige jaar. Deze inspanning wordt integraal in kosten genomen in 2002.


2. Acquisitie van DPS Consulting Inc.

Op 17 mei kondigde ARINSO de acquisitie van DPS Consulting in Canada aan. De overname, die onmiddellijk ingaat, bevestigt ARINSO's marktleiderschap in SAP-HR en verschaft een kritische massa in British Columbia (West Canada), terwijl het de mogelijkheden van de groep om grote SAP-HR projecten in Canada af te leveren, verder verbetert. DPS brengt ARINSO een aantal sterke referenties met BC Gas, City of Vancouver en ICBC (Insurance Corporation British Columbia). DPS opereert vanuit Vancouver, en haalde in 2001 een omzet van circa CAD 1 mio (EUR 0,7 mio), met 5 personeelsleden. DPS wordt geconsolideerd vanaf Q2.


3. ARINSO Nordic

ARINSO breidt haar Europese aanwezigheid verder uit naar Scandinavië. In het tweede kwartaal wordt een kantoor in Stokholm (Zweden) geopend, als uitvalsbasis voor de Scandinavische regio. In de komende weken stelt ARINSO er een sterk team lokaal management en personeel samen. Contracten voor grote Scandinavische multinationals werden reeds binnengehaald waardoor een succesvolle start in ARINSO's 19de land waar ARINSO activiteiten heeft.

Over ARINSO International

ARINSO International (Euronext Brussels: ARIN) is een wereldwijd HR technologie adviesbedrijf actief in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Azië. ARINSO biedt uitgebreide HR Management oplossingen en -diensten voor 's werelds grootste werkgevers door het verlenen van advies en diensten op het terrein van HR Strategie, ERP & e-HR integratie en HR activiteiten.

De onderneming is opgericht in 1994, en heeft vandaag ruim 1100 werknemers in dienst in 18 landen: België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, de V.S., Canada, Argentinië, Brazilië, Mexico, Singapore, Maleisië, Taiwan en Marokko.

Aandeelhouderskalender:

21 mei 2002 Jaarlijkse
Aandeelhoudersvergadering (Anderlecht, 10 u)
21 mei 2002 Q1 2002 Resultaten
02 sep 2002 Q2 2002 Resultaten
18 nov 2002 Q3 2002 Resultaten
25 feb 2003 Jaarresultaten 2002

Aanvragen voor een gedrukt jaarverslag 2001 richt u aan: invest@arinso.com
Het jaarverslag kan ook worden downgeload via www.arinso.com

Voor meer informatie

ARINSO International
Luc Osselaer
Director Communications & Investor Relations
Tel. +32 2 558 06 70
Fax +32 2 558 06 80
Luc.osselaer@arinso.com

Deel: ' Q1 2002 Omzet ARINSO stijgt met 12% '
Lees ook