Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

QlikTech voorziet Belgisch kabinet van Business Intelligence

QlikView vergemakkelijkt doorrekenen van begrotingen en opstellen van prognoses

Hoofddorp, 14 november 2006 - QlikTech, specialist in Business Intelligence (BI)-software, staat in België voor een doorbraak nu ook het kabinet van Guy Vanhengel, minister van Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Informatica in de Brusselse Gewestregering, QlikView heeft aangeschaft. Een eerste toepassing van deze betaalbare en gebruiksvriendelijke oplossing voor de analyse van bedrijfsgegevens, in extreem korte tijd geïmplementeerd door systeemintegrator CRBS uit Antwerpen, is inmiddels in gebruik genomen. De applicatie is bedoeld om begrotingen door te rekenen en prognoses op te stellen.

Vanhengel stond deze zomer voor het eerst voor de lastige taak een geïntegreerde begroting op te maken voor zowel de acht kabinetten van de Brusselse Gewestregering als de dertien parastatale instellingen in de regio, zoals de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest en het Brussels Agentschap voor Netheid. Dit betekende dat zijn kabinet een oplossing moest vinden voor het verwerken van de vele extra informatiestromen, vanuit uiteenlopende databronnen, die de consolidatie met zich meebracht. En dat onder grote tijdsdruk ten gevolge van een tekort aan personeel. Op zoek naar een oplossing nam adjunct-kabinetschef Dirk De Smedt een scala van BI-pakketten onder de loep. Van al die pakketten was er maar één die overtuigde: QlikView. Het pakket van QlikTech wist als enige de gegevens uit de diverse databronnen snel en simpel in één beeld te vangen, ook als er doorlopend mutaties in aangebracht werden. Om die reden gaf De Smedt QlikTech-partner CRBS opdracht QlikView te implementeren, op voorwaarde dat de applicatie op 19 augustus gereed was, zodat hij deze tijdens de begrotingsonderhandelingen kon gebruiken.

"Na intensief overleg met De Smedt en onze technische medewerkers zijn we op 7 augustus effectief begonnen met het implementeren van QlikView, in samenwerking met de mensen van het kabinet," aldus Eddy Warrand, commercieel verantwoordelijke bij CRBS. "Op 19 augustus hebben we de applicatie, zoals afgesproken, opgeleverd. Daarmee zijn we erin geslaagd op zeer korte termijn een krachtige en bovendien fout-tolerante toepassing neer te zetten die in staat is (financiële) gegevens uit verschillende databronnen, waaronder Excel, Oracle en Access, te verzamelen, te verwerken en te analyseren. Deze eerste toepassing, die De Smedt broodnodig had, gaan we nu verder uitbouwen. De volgende stap is dat we gebruik gaan maken van de SAP-connector, zodanig dat we de gegevens niet meer uit de afzonderlijke bestanden hoeven te halen, maar deze rechtstreeks uit de SAP-omgeving kunnen betrekken. Daarnaast gaan we een aantal schermen ontwikkelen om prognoses mee te maken."

De meerwaarde die QlikView genereert, blijkt nu al enorm. De Smedt: "Een gewestelijke begroting opstellen is per definitie een complexe zaak, waarin met veel parameters tegelijk rekening moet worden gehouden. Daarbij gaat het niet alleen om cijfers, maar ook om de vertaling van administratieve en politieke evenwichten. In dat opzicht is een begroting tevens een beleidsdocument. QlikView ondersteunt al die aspecten uitzonderlijk goed doordat het als geen ander uit de voeten kan met het multidisciplinaire karakter van de bronnen waarmee gewerkt wordt." Ook levert het BI-pakket een aanzienlijke productiewinst op. "Over het algemeen neemt een begrotingsproces in een gewest als het onze een krappe drie maand in beslag. QlikView maakt het mogelijk het hele traject op zes weken tijd te realiseren - met drie in plaats van twaalf personen, zoals voorheen." En er ligt meer in het verschiet. In de toekomst wil De Smedt "eerst de analytische en simulatiemogelijkheden van QlikView verder uitbreiden en vervolgens stappen zetten om de scope van de applicatie te vergroten, zodanig dat ook mijn administratie, de andere kabinetten in het gewest en de pararegionale instellingen kunnen genieten van de meerwaarde waar ik vandaag van geniet."

Over QlikTech
QlikTech is 's werelds snelst groeiende Business Intelligence-softwarebedrijf. QlikView, het vlaggenschip van QlikTech, maakt het zeer eenvoudig om verfijnde analyses te implementeren, te gebruiken en te onderhouden. Met de gepatenteerde technologie van QlikTech zijn reusachtige dataverzamelingen direct in het interne geheugen te manipuleren. Dit kan al op relatief simpele hardware, wat een betaalbare, brede implementatie van uiterst geavanceerde analytische applicaties binnen slechts twee tot drie weken mogelijk maakt. QlikView is voor eindgebruikers eenvoudig te leren en te gebruiken.

QlikTech heeft meer dan 217.440 gebruikers verdeeld over 4.832 klanten in 65 landen, verspreid over de hele wereld; in de afgelopen 12 maanden heeft QlikTech 2.789 nieuwe klanten verwelkomd, een gemiddelde van 10 klanten per werkdag; van 2004 tot 2005 groeide de opbrengst van QlikTech met 80%. Ook volgens het rapport 'Worldwide Business Intelligence 2005 Vendor Shares' van IDC is QlikTech het snelst groeiende BI-softwarebedrijf. Het bedrijf is opgericht in Zweden en heeft vestigingen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland (Hoofddorp) en Scandinavië. QlikTech werkt wereldwijd met meer dan 500 partners. Tot de klanten van QlikTech Nederland behoren onder meer: ADP, Panasonic, ThiemeMeulenhoff, ABX Logistics en Schenker BV.

Deel: ' QlikTech voorziet Belgisch kabinet van Business Intelligence '


Lees ook