QUANTUM CORPORATION zegt dat de aanklacht van Imation totaal ongegrond is

Noemt de aanklacht een doorzichtige poging om de aandacht van de klanten af te leiden van het feit dat Imation er niet is in geslaagd zijn gegevensdrager te laten kwalificeren om te gebruiken met DLTtape Drives Raadt de klanten sterk aan om uitsluitend gegevensdragers te gebruiken die voldoen aan de strenge kwaliteits- en certifiëringsstandaarden van Quantum.

MILPITAS, Calif. (ots) - Quantum Corporation (NYSE:DSS), Quantum Corporation (NYSE:DSS), een toonaangevende leverancier van gegevensbescherming en netwerk storage, zei vandaag da de aanklacht die Imation Corporation (NYSE:IMN) tegen Quantum heeft ingediend wegens het overtreden van de anti-trustwetgeving van de V.S. "totaal ongegrond is". Quantum noemt de aanklacht een doorzichtige poging om de aandacht van de klanten af te leiden van het feit dat Imation er niet is in geslaagd zijn gegevensdrager te laten kwalificeren om te gebruiken met DLTtape(tm) drives. Quantum raadt de klanten sterk aan om uitsluitend Tapa Media Productes te gebruiken die voldoen aan de strenge kwaliteits- en certifiëringsstandaarden van Quantum. Het bedrijf benadrukt dat het niet kan instaan voor eventuele problemen die zich zouden voordoen door het gebruik van ongekwalificeerde tapes en dat het gebruik daarvan, onder bepaalde omstandigheden, de DLTtape drive waarborg zou kunnen vernietigen.

"Gedurende meer dan twee jaar hebben we in goed vertrouwen en met heel wat kosten, met Imation samengewerkt om ze te helpen bij de productie van een gegevensdrager, gebaseerd op de DLTtape," zegt Michael Brown, chairman en CEO van Quantum. "Quantum tekende een licentieovereenkomst, kreeg toegang tot ons intellectuele eigendom en slaagde er vervolgens niet in de kwalificatie te behalen. Imation heeft blijkbaar zijn pogingen om een kwalificatie te verkrijgen, gestaakt en kondigt nu aan dat het ongekwalificeerde tapes zal verkopen. Bovendien dienen ze klacht in tegen ons. "De klacht van Imation is totaal ongegrond en het idee van een tape media cartel is gewoonweg belachelijk. Er zijn meer dan tien concurrerende merken DLTtape media (zoals Compaq, Hewlett-Packard, IBM, Sony en TDK) die onafhankelijk hun prijzen bepalen. "Wij geloven sterk in eerlijke concurrentie en we hebben FujiFilm en Maxell al een licentie gegeven en de kwalificatie om DLTtape media te produceren die met de onze concurreren. Momenteel werken we samen met een andere grote mediaproducent met hetzelfde doel. Kwalificatie is een streng en langdurig proces maar het feit dat DLTtape media overal verkrijgbaar zijn bij verschillende vendors, bewijst dat het kwalificatie- en certifiëringsproces van Quantum, dat al vele jaren bestaat, eerlijk en open is. Dit proces zorgt er ook voor dat de klant kan kiezen uit concurrerende vendors, die gekwalificeerde op DLTtape gebaseerde mediaproducten verkopen die voldoen aan de hoogste standaarden inzake betrouwbaarheid, compatibiliteit en performantie voor de beveiliging van bedrijfsgegevens.

"De DLTtape technologie van Quantum is gebaseerd op tien jaar ervaring in het voldoen aan de behoeften inzake gegevensbescherming van duizenden bedrijven. Daarom is het vandaag ook de de facto standaard voor backup, archiving en disaster recovery," verklaart Barbara Nelson, president van de Quantum DLTtape Group. "De klanten weten dat ze moeten uitkijken naar producten met het DLTtape logo, omdat zij de beste garantie vormen voor integriteit van gegevens en compatibilitiet voor kritische applicaties. Het DLTtape logo geeft aan dat een tape media product beantwoordt aan de strenge kwalificatie- en certifiëringsstandaarden van Quantum, die, zo menen wij, veel verder gaan dan om het even welk certifiëringsproces van welke vendor ook. De kwalificatie- en certifiëringsstandaarden van Quantum zorgen ervoor dat de 70 miljoen DLTtape media cartridges compatibel zijn en maken het systeem van de DLTtape drives en media uiterst betrouwbaar." Quantum meldt zijn klanten dat het zijn garantieprogramma kan wijzigen en de garantie kan beperken of afschaffen voor DLTtape drives waarvoor ongekwalificeerde tape media producten werden gebruikt, als de ervaring met deze producten dat rechtvaardigt.

Quantum Quantum Corporation (NYSE:DSS) werd opgericht in 1980 en is wereldleider inzake bescherming van gegevens en netwerk storage. Het bedrijf komt tegemoet aan de snel toenemende behoefte van bedrijven aan hoog performante, betrouwbare, kostenbesparende en schaalbare storage-oplossingen en services. Quantum is de grootste leverancier ter wereld van tape drives. Het bedrijf installeerde meer dan 1,7 miljoen DLTtape(tm) drives, verkocht 70 miljoen DLTtape media cartridges en heeft tienduizenden Super DLTtape(tm) drives geleverd. De DLTtape technologie van Quantum (www.dlttape.com) is de de facto standaard voor backup, archivering and disaster recovery van bedrijfskritische gegevens. Quantum is tevens de grootste leverancier ter wereld van DLTtape automatisering via de Quantum|ATL producten en beschikt met zijn Snap Server(r) producten over het grootste gamma geïnstalleerde op netwerken gebaseerde storage systemen. Het verkoopcijfer van Quantum DLT en Storage Systems Group bedroeg voor het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2001 ongeveer $1,4 miljard. Quantum Corp., 501 Sycamore Dr., Milpitas, CA 95305, (408) 894-4000, www.quantum.com.

###

Quantum, het Quantum logo, DLTtape, het DLTtape logo, Super DLTtape en Snap Server zijn handelsmerken van Quantum Corporation, geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Safe Harbor Statement onder de U.S. Private Securities Litigation Reform Act van 1995: dit persbericht bevat bepaalde "vooruitziende" verklaringen in het raam van de Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderworpen aan bepaalde risico's en onzekerheden.De huidige resultaten kunnen bijgevolg materieel verschillen van de hierin beschreven vooruitzichten. Omwille van bepaalde factoren kunnen de werkelijke resultaten materieel verschillen van de hierin beschreven resultaten, inclusief inherente mogelijke geschillen, bijkomende informatie die wordt ontdekt terwijl het geschil wordt voortegezet en de bijkomende risicofactoren die worden beschreven in de periodieke dossiers die Quantum overmaakt aan de Securities and Exchange Commission inclusief, maar niet beperkt tot, de risico's en onzekerheden die worden opgesomd in de sectie "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations - Trends and Uncertainties," pagina 26 tot 33, in het jaarverslag van Quantum op Form 10-Q, dat aan de Securities and Exchange Commission werd overgemaakt op 15 augustus 2001. Quantum wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om zijn vooruitziende verklaringen up te daten of te wijzigen omwille van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere elementen.

ots original text: Quantum Corporation
Beschikbaar op internet: www.newsaktuell.be

Voor meer informatie, contacteer: Julie Quattro Public Relations Quantum Corporation (408) 944-4076 julie.quattro@quantum.com

Renee Budig Investor Relations Quantum Corporation (408) 944-4451 renee.budig@quantum.com

Deel: ' Quantum Corparation vindt aanklacht Imation totaal ongegrond '
Lees ook