NIB Capital Bank N.V.

PERSBERICHT

Rotterdam, 24 juni 2002

Nieuwe naam op hypotheekmarkt

QUION focust op back-office woninghypotheken

Hypotrust, aanbieder van woninghypotheken, heeft een nieuwe onderneming opgericht die zich onder de naam QUION gaat toeleggen op de verwerking van woninghypotheken. QUION speelt daarmee in op de behoefte van financiële instellingen zoals verzekeraars en pensioenfondsen om deze activiteiten uit te besteden aan derden. Quion verbreekt hiermee het bestaande monopolie op dit gebied in de hypotheekmarkt. Door gebruik te maken van moderne, flexibele ICT-systemen is QUION in staat om hypotheekactiviteiten van financiële instellingen tegen lagere kosten, op een efficiënte en gestandaardiseerde wijze te verzorgen.

Markt
Door de verdere specialisatie en professionalisering van de hypotheekmarkt overwegen hypotheekverstrekkers steeds vaker om de afhandeling van hypotheken uit te besteden aan ondernemingen die zich daarin hebben gespecialiseerd. Hypotheekverstrekkers willen zich meer richten op hun kerncompetentie of willen op deze manier de kwaliteit van hun dienstverlening verbeteren. De moderne ICT-systemen waarover QUION beschikt, maken dit mogelijk. Een ander groot voordeel is dat hypotheekverstrekkers nieuwe producten sneller en eenvoudiger op de markt kunnen introduceren omdat die, zonder grote investeringen in automatiseringssystemen, door QUION kunnen worden verwerkt. Door gebruik te maken van QUION kunnen de kosten van het hypotheekbedrijf voor de hypotheekverstrekker worden verlaagd. Verder maakt QUION het eenvoudiger voor nieuwe hypotheekverstrekkers om toe te treden tot de hypotheekmarkt, zoals voor buitenlandse financiële instellingen die thans nog geen toegang hebben tot de Nederlandse hypotheekmarkt. Ook verlaagt QUION de drempel voor financiële instellingen, die wél over vermogen beschikken maar geen distributiekracht hebben, om in Nederlandse hypotheken te beleggen. Anderszins kan QUION optreden als intermediair voor partijen die wel voldoende distributiemogelijkheden hebben maar niet over voldoende kapitaal beschikken.

Profiel QUION
QUION is een onafhankelijke onderneming waarvan de activiteiten zijn gericht op de volledige afhandeling van hypotheken. QUION heeft een uitgebreid netwerk van financiële instellingen en een groot distributienetwerk als gevolg van de sterke positie die Hypotrust op de Nederlandse markt heeft opgebouwd. QUION beschikt over een modern, zelf ontwikkeld hypotheeksysteem. Dit systeem is modulair opgebouwd, zodat QUION meerdere merken tegelijkertijd kan ondersteunen. Daarnaast biedt QUION faciliteiten aan om securitisatie (de verhandeling van hypotheekportefeuilles) op de Nederlandse hypotheekmarkt te ondersteunen. Tot de klanten van QUION behoren gerenommeerde financiële instellingen uit binnen- en buitenland. De onderneming heeft thans 100 medewerkers in dienst. QUION heeft als doelstelling om de portefeuille-omvang te laten groeien naar EUR 15 tot 20 miljard in de komende vijf jaar. Quion zal in september 2002 operationeel worden.

Profiel Hypotrust
Hypotrust bemiddelt bij het verstrekken van hypothecaire geldleningen voor professionele financiële instellingen. In samenwerking met onafhankelijke tussenpersonen biedt Hypotrust hypotheken aan tegen een scherpe rente. Hypotrust zal als een onafhankelijk label in de hypotheekmarkt blijven bestaan.

Voor nadere informatie:

Quion
Harry Groeneveld (algemeen directeur), telefoon: 010 - 2421036 Peter Besuijen (directeur), telefoon: 010 - 2421036

Bijlage:

Achtergrondinformatie

QUION is een onafhankelijke onderneming waarvan de activiteiten zijn gericht op de volledige afhandeling van woninghypotheken.

§ Het totaal van het aantal uitstaande woninghypotheken in Nederland vertegenwoordigt een waarde van circa EUR 324 miljard (Q1-2002. Bron: CBS).

§ Van de totale markt van EUR 324 miljard is circa EUR 100 miljard beschikbaar voor outsourcing van de hypotheekadministratie. QUION heeft thans een marktaandeel van 4% en streeft ernaar dit marktaandeel uit te breiden naar 15 à 20% in een periode van vijf jaar.

§ QUION heeft de ambitie om het portefeuillevolume te laten groeien van EUR 4 miljard naar EUR 15 tot 20 miljard over vijf jaar.

§ Er is een levendige handel in hypotheken. Hypotheekportefeuilles kunnen van eigenaar verwisselen tussen hypotheekverstrekkers onderling. QUION zorgt ervoor dat hypotheekverstrekkers hun portefeuille kunnen verkopen zonder dat dit ten koste gaat van de service en kwaliteit van de diensten aan de consument.

§ QUION beschikt over flexibele automatiseringssystemen waarmee zij meerdere merken tegelijkertijd kan ondersteunen (multi-labelling). Naast de standaard dienstverlening kunnen extra diensten worden aangeboden zoals offerte- , acceptatie- en kredietbeoordelingmodules alsmede debiteurenbeheer.

§ Klanten van QUION zijn onder meer BNG, Direktbank (Fortis), AMEV Bancair (Fortis), PBA (Banque Artesia Nederland), Kasbank, NIB Capital Bank, GENERALI, Falcon Leven (Fortis), Erasmus Verzekeringen, Nationaal Spaarfonds (Delta Lloyd-Nuts-Ohra), Interpolis Hypotheken, Monuta Verzekeringen, Robeco, Insinger de Beaufort, Philips Pensioenfonds, Dutch Insurance Network.

Voor nadere informatie:

Quion
Harry Groeneveld (algemeen directeur), telefoon: 010 - 2421036 Peter Besuijen (directeur), telefoon 010 - 2421036

Deel: ' QUION focust op back-office woninghypotheken '
Lees ook