Gemeente Smallingerland

Raad akkoord met bestuursovereenkomst Zuiderzeelijn (26-06-2002)

De Raad van Smallingerland is op 26 juni 2002 bijna unaniem akkoord gegaan met de overeenkomst tussen het Rijk en de regio om te komen tot een snelle spoor verbinding tussen Groningen en Amsterdam. Alleen de SP stemde tegen het voorstel. De raad was unaniem van mening, dat als de keus valt op een Hoge Snelheidslijn, Smallingerland maximaal Euro 3,5 miljoen zal bijdragen in de kosten. Mocht de keus vallen op een magneet zweefbaan, dan is de meerderheid van de Raad (19 van de 26 aanwezige raadsleden) bereid maximaal Euro 18 miljoen bij te dragen.

De Raad is er daarbij van uitgegaan dat er sprake blijft van een redelijke, dus evenredige, verdeling van de lasten tussen de verschillende gemeentelijke overheden. In een unaniem aangenomen motie vroeg de Raad het college nadere afspraken te maken met de Provincie, wanneer de gemeenten Leeuwarden en/of Heerenveen minder willen bijdragen dan eerder is overeengekomen. Smallingerland wil dan zodanige compenserende maatregelen, dat de oorspronkelijke evenredige verdeling in stand blijft.

De volledige tekst van het raadsvoorstel vindt u in de rubriek vergaderstukken.
Tik daarvoor in het tekstvak inhoud :
samenwerkingsovereenkomst zuiderzeelijn

Deel: ' Raad akkoord met bestuursovereenkomst Zuiderzeelijn '
Lees ook