Gemeente Capelle a/d IJssel

Raad bedankt Capellenaren

De wijkbijeenkomsten op 10, 11 en 12 juni over het raadsprogramma waren geslaagd. De organisatoren, de heer N.H. van Buren namens de collegedragende partijen en de heer E.D. van Vliet namens de overige partijen, willen de aanwezigen bij de discussieavonden dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet. Het is fijn dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om mee te denken over het raadsprogramma. De wijkbezoeken hebben zon rijkdom aan ideeën en wensen opgeleverd dat de vergadering waarin de raad deze onderwerpen zou behandelen, is uitgesteld. De bespreking en vaststelling van het raadsprogramma vindt plaats op 9 juli 2002, 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Het concept-raadsprogramma kunt u downloaden van
www.capelleaandenijssel.nl.

Spreekrecht
Het spreekrecht biedt u de mogelijkheid in de vergadering de raad toe te spreken over het raadsprogramma. Wilt u spreken over dit onderwerp van de raadsvergadering, dan moet u dat voorafgaand aan de vergadering melden aan de griffier, telefoon 010-2848205, e-mail: t.de.beer@capelleaandenijssel.nl.

Radio Capelle zendt deze vergadering rechtstreeks uit (FM 105.3 ether, 101.6 kabel).

Zoekwoorden:

Deel: ' Raad bedankt Capellenaren '
Lees ook