Provincie Utrecht

Persbericht

Raad Driebergen-Rijsenburg en provincie Utrecht weer op één lijn

11-2-2003
Na een overleg tussen fractievoorzitters uit de Driebergse gemeenteraad en gedeputeerde Lokker is de lucht weer opgeklaard, nadat vorige week via de krant een discussie werd gevoerd. Het overleg had tot doel de ontstane onduidelijkheden rondom het proces van de bestuurlijke toekomst op de Heuvelrug weg te nemen. De raad van de gemeente Driebergen-Rijsenburg voelde zich in deze discussie gepasseerd, doordat de verantwoordelijke gedeputeerde voortging met de discussie met de andere Heuvelruggemeenten (Maarn, Amerongen, Leesum en Doorn), en inmiddels een Plan van Aanpak met deze gemeenten had opgesteld. In diezelfde tijd had de gemeenteraad van Driebergen-Rijsenburg een besluit voorbereid en genomen met een gelijke strekking als dit Plan van Aanpak.

Constructief overleg
In alle openheid zijn de ontstane misverstanden besproken. De fractievoorzitters van Driebergen-Rijsenburg meldden bovendien in het overleg - na een gesprek met hun collega-fractievoorzitters van de andere vier Heuvelruggemeenten - dat ook de Driebergse fractievoorzitters in het overleg (het zogenaamde Leersums Beraad) gaan participeren. Het Plan van Aanpak Bestuurlijke Indeling Heuvelrug voorziet in een interviewronde, die informatie over de bestuurlijke positie van de gemeenten moet opleveren, en een peiling van de mening van de inwoners op de Heuvelrug. Het Leersums Beraad, waarin vanaf nu dus ook Driebergen deelneemt, neemt hiervoor het initiatief.

Samenvattend concludeerden de gespreksdeelnemers dat nu dus volledige overeenstemming bestaat tussen de gemeenten op de Heuvelrug over het verdere proces. Om misverstanden in het vervolg te voorkomen, zijn duidelijke afspraken gemaakt om de communicatielijnen zo kort mogelijk te houden.

Meer informatie: Sari Klatter, telefoon 030-258 20 42 of Sari.Klatter@provincie-utrecht.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Raad Driebergen-Rijsenburg en provincie Utrecht weer op één lijn '
Lees ook