Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Raad keurt gewijzigd plan Wagnerplein goed
Kwaliteit blijft behouden met minder woningen en winkelruimte

Tilburg, 5 juli 2011 - Maandag 4 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met het aangepaste plan voor Wagnerplein e.o. in Tilburg Noord. De kwalitatieve uitgangspunten van het project blijven behouden, het aantal woningen en extra winkelruimte wordt echter flink naar beneden bijgesteld.

Wijzigingen
In het nieuwe plan worden 169 woningen en een uitbreiding van het bestaande winkelcentrum van ca. 6000 m² winkeloppervlak gerealiseerd, ten opzichte van 622 woningen en een uitbreiding van ca. 12.000 m² winkeloppervlak in het oorspronkelijke plan. Het parkeren op maaiveldniveau, een belangrijke wens van de VVE van het winkelcentrum, wordt vergroot van 340 naar 825 plaatsen; het aantal gebouwde parkeerplaatsen is verminderd. De kwalitatieve uitgangspunten voor het nieuwe hart van Tilburg Noord zijn behouden gebleven: een aantrekkelijk winkelcentrum, een gebruiksvriendelijk park en een goede relatie tussen het plein en het park. Ook is ruimte gereserveerd voor de nieuwe bibliotheek, hiervoor moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. Het gewijzigde plan is tot stand gekomen in nauw overleg tussen gemeente Tilburg en ontwikkelaar Bouwfonds. Ook de belanghebbenden in het plan, Wonen Breburg, de Wever, de VVE van het winkelcentrum en de Klankbordgroep Wagnerplein hebben hun reactie hierop gegeven.

'Noodzakelijke aanpassing'
Bouwfonds directeur Paul Hoen voegt toe 'De ontwikkelingen op de woning- en winkelmarkt maakten een aanpassing van het vorige plan noodzakelijk. We zijn zeer tevreden over het resultaat: de kwalitatieve uitgangspunten blijven behouden én er ligt een realistisch en haalbaar plan. Geen sinecure voor een dergelijke complexe ontwikkeling. Na de instemming van de gemeenteraad over de aanpassingen, is het 'volle kracht vooruit'. We verwachten nog voor het eind van het jaar een nieuw voorlopig ontwerp van het stedenbouwkundig plan te kunnen presenteren aan de diverse betrokkenen.'

Meer grondgebonden woningen
De aanpassingen op het oude plan behelsen ook kwalitatieve wijzigingen: zo wordt het aantal appartementen fors teruggeschroefd: van 622 naar 97 stuks, deze zijn alle gelegen boven de nieuwe winkelruimtes. De appartemententorens in het park uit het vorige plan zijn geschrapt. Er worden 72 eengezinswoningen aan het programma toegevoegd. Hiervan komen er 51 in het park en 21 tussen het park en het plein. Het aantal vierkante meters groen blijft nagenoeg hetzelfde in vergelijking tot het vorige stedenbouwkundig plan.

Stellaertshoeve
Aan de oostzijde van het plan op de voormalige locatie van de voormalige Stellaertshoeve worden 40 patiowoningen gerealiseerd. Dit aantal is ongewijzigd gebleven. Voor het ontwerp van deze woningen werden eerder dit jaar woonpanels georganiseerd, waarbij geïnteresseerden hun woonwensen konden aangeven.

Planning
Naar verwachting start Bouwfonds als eerste de verkoop van de patiowoningen op de locatie van de voormalige Stellaertshoeve in het najaar van 2012. De prijzen hiervoor zijn vanaf ca. E 195.000,- Voordat de feitelijke realisatie van het nieuwe Wagnerplein zijn beslag zal krijgen, moet nog een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Deze procedure wordt naar verwachting medio 2012 gestart. Van de ontwikkeling Wagnerplein e.o. maken ook het woon-zorgcomplex de Heikant en het sportcluster de Drieburcht onderdeel uit, deze zijn inmiddels volop in aanbouw.

Voor meer informatie kijkt u op www.wagnerplein.net of www.bouwfonds.nl

=============Einde persbericht====================

Voor meer informatie:

Deel: ' Raad keurt gewijzigd plan Wagnerplein goed '
Lees ook