Gemeente Schagen

Nieuwsberichten

07-02-2003
Raad helpt hongerend Afrika
De raad geeft aan de landelijke inzamelactie ''Help hongerend Afrika nu!' 4500 euro uit het noodfonds.

Raad helpt hongerend Afrika

Voor het lenigen van de nood in zuidelijk Afrika stelde de raad op initiatief van de PvdA 4500 euro uit het noodfonds beschikbaar. Het geld wordt gestort op giro 555 ten name van de Samenwerkende Hulporganisaties te Den Haag, onder vermelding van 'Help hongerend Afrika nù!'.

Om enkele miljoenen mensen van de hongersnood te redden hebben de hulporganisaties in Nederland de handen ineengeslagen voor een landelijke inzamelactie. Gebrek aan regen en oorlogshandelingen liggen ten grondslag aan het drama in zuidelijk Afrika.

De gemeenteraad van Schagen stelde enige jaren geleden een noodfonds in om landelijke hulpacties financieel te ondersteunen. Het drama in Afrika is bij uitstek een gelegenheid uit het fonds te putten, zo is het gevoelen.

Deel: ' Raad Schagen helpt hongerend Afrika '
Lees ook