Vakvereniging Voor Machinisten en Conducteurs

Tilburg, 13 september, 2001

Raad van Advies VVMC steunt onderhandelingsresultaat

De Raad van Advies van de VVMC heeft in Houten vandaag het onderhandelings-resultaat van afgelopen nacht positief beoordeeld. In de Raad van Advies zitten de topkaderleden van de VVMC.

Hubert Vankan, leider van de onderhandelingsdelegatie, is zeer ingenomen met het behaalde resultaat: Het bereikte resultaat is het maximaal haalbare in de huidige situatie bij NS Reizigers.

Een aantal hoofdpunten zijn;

* De looptijd van de nieuwe CAO is 18 maanden, van 1 april 2001 tot en met 30 september 2002.

* De primaire loonsverhoging bedraagt per 1 april 2001 5,9% .
* De verhoging van de SAV-tarieven (loonafhankelijk, dus niet rouleringsbijslag, dubbele onregelmatigheidstoeslag en 1 april vergoedingen) bedraagt 5,9 % per 1 april 2001.
* De vergoeding intrekken vrijetijdsaanspraken (VTA) wordt met 25% verhoogd per 31 december 2001.

* Op vrijwillige basis kunnen in de periode 14 december 2001 tot en met 13 december 2002 13 of 26 WTV-dagen worden verkocht. Verkoop geschiedt tegen het uurloon met een nominale bonus van 87,-- per verkochte WTV-dag. Deze regeling geldt uitsluitend voor werknemers van NS Reizigers, waarbij alleen voor het management en de stafmedewerkers geldt dat hiervoor vooraf instemming nodig is van de werkgever.

* De norm van 11 uur rust tussen twee diensten wordt gewijzigd in 12 uur rust (art. 3.1.7 CAO NSR).

* De weekindeling van NS Reizigers zal in de toekomst lopen van maandag 0.00 uur tot en met zondagavond 24.00 uur. De weekindeling wordt uiterlijk op donderdag 16.00 uur bekendgemaakt. Deze regeling wordt zo spoedig mogelijk ingevoerd.
* Rijdend personeel van 50 jaar en ouder kan op verzoek vrijgesteld worden van nachtdiensten die de periode 02.00 uur tot 04.00 uur geheel omvat. Het gaat hierbij om de zogenaamde harde nachtdiensten.

* Werknemers van 59 jaar en ouder komen met ingang van 31 december 2001 in aanmerking voor een half uur werktijdverkorting per gewerkte dag (WVO).

* Partijen hebben afspraken gemaakt over fundamenten voor een nieuwe opzet van de CAO (Op weg naar moderne arbeidsverhoudingen)

De VVMC zal het onderhandelingsresultaat op korte termijn voorleggen aan haar leden.

Het eerder verstrekte voorschot wordt met het percentage van 1 april 2001 verrekend.

Deel: ' Raad van Advies VVMC steunt onderhandelingsresultaat NS '
Lees ook