NMBS

14/02/03

Raad van Bestuur keurt budget 2003 goed in functie van een evenwichtige ontwikkeling van de NMBS-activiteiten

De Raad van Bestuur van de NMBS heeft het investerings-en bedrijfsbudget voor het jaar 2003 goedgekeurd.

Investeringsbudget 2003

De investeringsenveloppe 2003 is vastgelegd op 1,25 miljard euro. Dit is 29 % minder dan oorspronkelijk opgenomen in het investeringsplan 2001-2012. Die daling is gedeeltelijk toe te schrijven aan externe factoren waarvoor de NMBS niet verantwoordelijk is zoals vertragingen in de studies of in de aflevering van bouwtoelatingen. De directie heeft zich bij het opstellen van het budget evenwel ook als "goede huisvader" gedragen, waarbij een stevige basis voor de toekomst wordt gelegd. Als uitgangspunten golden de eerdere toezeggingen met betrekking tot talrijke omvangrijke spoorwegprojecten en de verbetering van de dienstverlening aan de cliënteel.

De belangrijkste posten in het investeringsbudget 2003 zijn:
* EUR 69,1 miljoen voor de verbetering van het onthaal van de klant. Er zullen werkzaamheden worden uitgevoerd in een 70-tal stations.

EUR 25.6 miljoen voor het GEN-project: Enerzijds zal het budget worden gebruikt voor het opstarten van enkele werkzaamheden, namelijk het baanvak Watermaal-Schuman, de boog van Nossegem, de uitrusting (parking, sonorisatie...) van een aantal stations van het toekomstige GEN-net. Anderzijds zal het dienen voor de voortzetting van de GEN-procedures die het mogelijk moeten maken de planning van de werkzaamheden in de volgende jaren te respecteren.

EUR 432.3 miljoen voor de hst-infrastructuur richting Nederlandse en Duitse grens, waarvan een gedeelte ook wordt gebruikt door de binnenlandse treinen. Alles wordt eraan gedaan om 2006 als einddatum voor de realisatie van de werkzaamheden te respecteren.


* EUR 371.7 miljoen voor het behoud en de uitbreiding van de infrastructuurcapaciteit. De investeringen voor het behoud en de uitbreiding van de infrastructuurcapaciteit (klassiek, GEN en hst) vormen de grootste post in de enveloppe. Deze investering komen uiteraard zowel het reizigers- als het goederenverkeer ten goede: de meeste hoofdassen worden immers door beide verkeersstromen gebruikt.


* EUR 305 miljoen voor de aankoop en vernieuwing van treinmaterieel.
Ondertussen wordt gewerkt aan een strategisch plan met betrekking tot de goederenactiviteit, die vanaf 15 maart totaal open komt te staan voor concurrentie. Met dit plan moet de NMBS haar "cargo"-activiteit op korte termijn rendabel maken en de onderneming als een centrale speler in het Europese goederenverkeer te positioneren.

Bedrijfsbudget 2003

De Raad bestudeerde eveneens het bedrijfsbudget 2003. De doelstelling van de NMBS was - op financieel vlak - om zo vlug mogelijk de cash drain te beperken en de evolutie van de schuld tegen 2006 te stabiliseren.

Het bedrijfsbudget 2003 werd vastgelegd binnen het macro-economische kader waarbinnen het bedrijf zich momenteel bevindt. Dat wordt gekenmerkt door een zwakke economische groei en de invloed van de vrijmaking van de spooractiviteiten op de sector.

Op basis van de ramingen zal de omzet 2003 van de NMBS zo met 2,6% stijgen tot bijna EUR 2,2 miljard.

Het resultaat voor belastingen en afschrijvingen (EBITDA) wordt geschat op EUR - 90,1 miljoen, ten opzichte van de EUR - 136,4 miljoen bij de eerste analyse in november 2002. Deze verbetering van EUR 46,3 miljoen komt voort uit een strenger toezicht op en een vermindering van de kosten, operationele verbeteringen, de aanpassing van het investeringsbudget voor 2003 en de verhoging van de productiviteit.

© 2002 NMBS

Deel: ' Raad van Bestuur Belgische Spoorwegen keurt budget 2003 goed '
Lees ook