NMBS

16/05/02

Raad van Bestuur en Directiecomité van de NMBS

De Raad van Bestuur van de NMBS kwam gisteren woensdag 15 mei samen onder het voorzitterschap van Alain Deneef. Daar bestudeerde de Raad de jaarrekeningen van 2001 die aan de Algemene Vergadering zullen worden voorgelegd op 31 mei. Hierover werd ook het College van Commissarissen gehoord, dat vandaag 16 mei zijn rapport bij de Raad moet indienen.

De Raad kreeg eveneens een uiteenzetting van Etienne Schouppe over zijn plannen voor de oprichting van een filiaal dat de activiteiten van ABX België en de ABX-filialen in het buitenland moet groeperen. De Raad heeft hiervoor de eerste juridische en administratieve stappen gezet.

Overigens heeft Christian Heinzmann, ontslagnemend Gedelegeerd Bestuurder, conform de procedure, vandaag 16 mei, het Directiecomité geïnstalleerd dat als college zetelt. Dit Directiecomité zal functioneren tot de nieuwe directeurs-generaal worden benoemd. Het bestaat, naast mijnheer Heinzmann, uit de heren Verslype, Martens, Bourlard, Pardon en Raviart.

Dit Directiecomité nam ook alle nodige maatregelen om het dagelijks beheer van de maatschappij te verzekeren, zoals bepaald door de wet. Daarom is bepaald dat wanneer mijnheer Heinzmann afwezig is, het Directiecomité zal worden voorgezeten door mijnheer Martens. In beide gevallen staat de heer Verslype in voor de gemeenschappelijke handtekening opgenomen in de wet.

Tenslotte heeft het Directiecomité ook beslist om op haar vergaderingen systematisch de voorzitter van de Raad van Bestuur uit te nodigen, tot het nieuwe Directiecomité is samengesteld.

© 2002 NMBS

Zoekwoorden:

Deel: ' Raad van Bestuur en Directiecomité van de NMBS '
Lees ook