E-QUALITY

Raad van Kerken en VNG ontvangen samen eerste boek BE . BD

Ineke Bakker en Wim Kuiper ontvangen eerste exemplaren boek Burgelijke en kerkelijke gemeenten in discussie over diversiteits- en non-discriminatiebeleid

Mevrouw Ineke Bakker, Secretaris van de Raad van Kerken, en de heer Wim Kuiper, lid van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontvangen op maandag 8 juli om 16.00 uur in het Kurhaus te Scheveningen de eerste exemplaren van het boek 'Be Equal . Be Different, toepassing in de praktijk' uit handen van auteur Willemien Ruygrok.
Aansluitend zal Astrid Feiter, redacteur van het feministisch maandblad Opzij, deze vertegenwoordigers van de burgerlijke en kerkelijke gemeenten in Nederland ondervragen over hoe zij vanuit hun organisatie diversiteits- en non-discriminatiebeleid vormgeven en welke rol een project als Be Equal . Be Different daarbij kan spelen.
Wij nodigen vertegenwoordigers van de media van harte uit voor deze bijeenkomst.

Het boek
'Be Equal . Be Different, toepassing in de praktijk' is geschreven door E-QUALITY medewerker Willemien Ruygrok. Deze speciaal op de Nederlandse ervaringen gebaseerde publicatie vormt het sluitstuk van een gelijknamig transnationaal project, dat de discriminatiegronden, sekse, leeftijd, etniciteit en seksuele voorkeur met elkaar in verband brengt.Ter illustratie zijn negen interviews met gebruikers opgenomen van de hand van Marije Cornelissen, medewerker van het LBL, expertisecentrum leeftijd en maatschappij. De foto's bij de interviews zijn van Gon Buurman. In het boek wordt gewezen op de mogelijkheden en onmogelijkheden voor organisaties die met behulp van het ontwikkelde materiaal (handboek, foto-tentoonstelling, diversiteitstraining; alles in vier talen op cd-rom beschikbaar) een diversiteitsbeleid willen vormgeven of de discussie over non-discriminatiebeleid aan willen gaan.

Meer informatie over deze uitnodiging of de publicatie: E-QUALITY, Thijs Kolster, 070 3659777.


02 jul 02 12:52

Deel: ' Raad van Kerken en VNG ontvangen eerste boek Be Equal Be Different '
Lees ook