Vlaamse Volksunie

Raad van State huldigt territorialiteitsbeginsel (29/03/01)

De VU toont zich tevreden met het tussenarrest van de tweetalige kamer van de Raad van State. De Raad van State geeft hiermee een logische juridische invulling aan het grondwettelijk territorialiteitsbeginsel.

Nogmaals wordt het principe bevestigd dat de Franse Gemeenschap, noch het Waals Gewest enige bevoegdheid genieten op Vlaams grondgebied en t.a.v. haar binnenlandse aangelegenheden en dus geen beroep kunnen aantekenen tegen de omzendbrief-Peeters.

Daarnaast wordt - al had de betrokkene het waarschijnlijk nooit kunnen bevroeden de Franstalige klaagster mevr. Grégoire, de enige partij die nog in het geding blijft, door de Raad van State als een Vlaams burger beschouwd vermits zij woont in een Vlaamse gemeente, in casu Sint-Genesius-Rode.

Zodoende werd de zaak doorverwezen naar de algemene rol om te worden toegewezen aan een Nederlandstalige kamer. De Franse gemeenschap en het Waals Gewest dienen op te draaien voor de kosten van het beroep bij de tweetalige kamer.

De Nederlandstalige kamer dient zich uit te spreken over het belang van mevr. Grégoire, de ontvankelijkheid van de vordering, de gegrondheid ervan en over de voorgestelde prejudiciële vragen aan het Arbitragehof.

Voor een goed begrip: ondertussen blijft de omzendbrief-Peeters onverkort van kracht.

Auteur:
VU-nationaal
Fons Borginon, algemeen voorzitter a.i.

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@vu.be
Url: www.vu.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Raad van State Belgie huldigt territorialiteitsbeginsel '
Lees ook