X
X
X Gemeente Amsterdam


RAAD VAN STATE KEURT EERSTE FASE IJBURG DEFINITIEF GOED

Stadig nodigt tegenstanders uit voor verzoeningsgesprek

De Raad van State heeft het hoger beroep tegen de bouw van de eerste fase van IJburg afgewezen. De Raad vind dat de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland zorgvuldig te werk zijn gegaan bij het besluit voor de aanleg van IJburg. Het hoger beroep was de laatste mogelijkheid tot juridisch verzet voor de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer en anderen.
Wethouder Stadig wil hen uitnodigen voor een gesprek. "Het is tijd om de strijdbijl te begraven. De gemeente hoopt dat de tegenstanders nu mee willen praten over de invulling van natuur- en recreatieprojecten in en rond het IJmeer." De eerste 3600 woningen kunnen nu volgens plan gebouwd worden. Deze woningen komen op het westelijk deel van het Haveneiland en de Rieteilanden. De particuliere consortia en de gemeente hebben hiervoor gezamenlijk een Stedenbouwkundig Plan ontwikkeld, dat op 26 januari in de gemeenteraad wordt besproken. De projectontwikkelaars zijn inmiddels begonnen met het ontwerpen van de gebouwen. De inschrijving voor de woningen begint eind dit jaar. In februari 2001 start de bouw, en eind 2001 worden de eerste bewoners verwacht.
De Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer en enkele andere tegenstanders hadden op procedurele gronden beroep aangetekend tegen de aanleg van IJburg. Het betreft de door Rijkswaterstaat afgegeven vergunning voor het maken van land en het goedkeuringsbesluit van de provincie Noord-Holland van het bestemmingsplan. In december 1999 was een verzoek om schorsing van de werkzaamheden al door de Raad van State afgewezen. Toen is een begin gemaakt met het maken van land en de bouw van de eerste bruggen.
Het nieuwe land voor de eerste eilanden is aangelegd en steekt goed zichtbaar boven het water uit. Momenteel wordt hard gewerkt aan de bouw van de eerste twee bruggen die IJburg met het vasteland verbinden.
IJburg wordt gebouwd op eilanden in het IJmeer. De nieuwe stadswijk biedt plaats aan 45.000 mensen, 7000 arbeidsplaatsen, recreatievoorzieningen en een tramverbinding met het centrum van Amsterdam.
De eerste fase van IJburg omvat de bouw van in totaal 8500 woningen tot 2005.
In de tweede fase tot 2010 komen daar nog eens 9500 woningen bij.

Amsterdam, 14 januari 2000
Paul van Yperen 5523246

© gemeente Amsterdam

Deel: ' Raad van state keurt eerste fase IJburg Amsterdam goed '
Lees ook