RAAD VAN STATE MAAKT EINDE AAN BLOEMBOLLENCONVENANT

Zaandam, 25 maart 1999 - De Raad van State heeft onlangs twee vergunningen voor bloembollenkwekers vernietigd. Hierom was verzocht door de Milieufederatie Noord-Holland. Deze had grote bezwaren tegen de vergunningen omdat de milieubelasting door de bollenteelt onvoldoende aangepakt wordt.

Gifgebruik
De vergunningen bevatten maatregelen zoals overeengekomen in het Doelgroepenoverleg Bloembollensector. Dit doelgroepenoverleg is een poging van overheden en sector om gezamenlijk maatregelen te ontwerpen die het gebruik van zware chemicaliën in de bollenteelt terugbrengen. De onderlinge afspraken zijn in 1995 vastgelegd in een "bloembollen-convenant." De milieubeweging heeft altijd afstand genomen van dit convenant aangezien zij vindt dat de voorgestelde maatregelen lang niet ver genoeg gaan. Door het hoge gifgebruik zijn de sloten in bloembollengebieden nog steeds zwaar verontreinigd met een cocktail van bestrijdingsmiddelen. Het bloembollenconvenant en de daaruit voortvloeiende vergunningen maken geen einde aan die verontreiniging. Nu de Raad van State de Milieufederatie Noord-Holland in het gelijk heeft gesteld, is feitelijk een streep gezet door het bloembollenconvenant.

Afrekenen op milieuprestaties
De twee vernietigde vergunningen maken deel uit van een serie van 1300 vergunningen inzake de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (wvo). Het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor deze wvo-vergunningen. Door de uitspraak van de Raad van State is het hoogheemraadschap nu verplicht strengere maatregelenpakketten in de vergunningen op te nemen, zodat er snel een einde kan komen aan de watervervuiling in bloembollengebieden. De Milieufederatie hoopt dat de kwekers verplicht zullen worden inzicht te geven in de waterverontreiniging die zij veroorzaken. Tevens zouden de kwekers moeten opgeven wat zij sinds 1996 hebben gepresteerd bij het terugdringen van het gifgebruik. De Milieufederatie wil dat individuele bollentelers afgerekend worden op hun eigen milieuprestaties en vindt dat de telers geen vergunning verdienen als zij de verontreiniging niet tot aanvaardbare proporties weten terug te dringen.

Informatie: Hugh Gallacher, tel. 075-6351598

Zoekwoorden:

Deel: ' Raad van State maakt einde aan bloembollenconvenant '
Lees ook