Stichting Natuur en Milieu


GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN STICHTING NATUUR EN MILIEU, GREENPEACE EN WADDENVERENIGING

12 mei 1999

Raad van State schorst milieuvergunning
General Electric Plastics

Milieuorganisaties in het gelijk gesteld

De Raad van State heeft vandaag de milieuvergunning van General Electric Plastics (GEP) in Bergen op Zoom vernietigd. SNM, Greenpeace en de Waddenvereniging hadden daartegen beroep aangetekend. Zij zijn zeer verheugd over de uitspraak. GEP had de vergunning gekregen voor uitbreiding van de polycarbonaat-productie met een zeer vervuilend procédé*). Polycarbonaat is de grondstof voor o.a. kunststof melkflessen. In de vergunning ontbraken eisen om de uit milieu-oogpunt beste technieken toe te passen en bevatte toch al veel te weinig voorschriften om het milieu te beschermen. De provincie Noord Brabant, die de vergunning had verleend, had nauwelijks voorschriften opgesteld omdat ze het volste vertrouwen hadden dat het chemische bedrijf zelf wel regels zou maken. De milieuorganisaties vonden dat deze vergunning gewoon een vrijbrief was en zijn verheugd dat de rechter hen in het gelijk heeft gesteld. GEP kan haar bouwplannen voorlopig vergeten.

Het grote nadeel van het ontbreken van wettelijke eisen in een vergunning is, dat niemand kan controleren of een bedrijf het milieu wel voldoende beschermt. En als een bedrijf er een potje van maakt, dan moeten eerst weer wettelijke eisen opgesteld worden, en dan pas kan het bedrijf op haar vingers worden getikt. Een verkeerde gang van zaken, vond de rechter. Die wettelijke eisen behoren in de vergunning te staan.

De kans is groot dat GEP nu een geheel nieuwe vergunning gaat aanvragen, wél gebaseerd op de schoonste technieken. GEP geeft in Spanje een fabriek staan die polycarbonaat maakt op een minder milieubelastende manier.


*) GEP maakt polycarbonaat met behulp van de zeer giftige gassen chloor en fosgeen. Ook gebruikt het bedrijf het schadelijke oplosmiddel dichloormethaan (het gebruik van deze stof in verfafbijtmiddelen staat sterk ter discussie). Deze giftige stof komt in aanzienlijke hoeveelheden in de lucht terecht. De schonere fabriek in Spanje maakt polycarbonaat zonder dat er chloor, fosgeen en dichloormethaan aan te pas komen.

Deel: ' Raad van State schorst milieuvergunning Electric Plastics '
Lees ook