Gemeente Delft

29 September 1999
Persbericht Raad van State vernietigt bestemmingsplan binnenstad uit 1997

Delft 29 september 1999

De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor de binnenstad, de Technische Herziening Komplan 1976 (vastgesteld op 25 september 1997), vernietigd. Gedeputeerde Staten keurde vorig jaar het plan goed. Wel liepen er nog drie beroepen bij de Raad van State tegen enkele onderdelen van het bestemmingsplan. De reden van de vernietiging van het bestemmingsplan is dat in 1995 niet voldaan is aan de eis van publicatie in de Staatscourant. Het ging toen om de ter inzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan. De Raad van State is van mening dat hierdoor onvoldoende aan de minimale waarborg voor rechtzoekenden is voldaan.

De uitspraak betekent niet dat de binnenstad nu planologisch vogelvrij verklaard is. Bouwaanvragen worden net als altijd getoetst. Als een bouwplan had gepast in het nu vernietigde plan kan daaraan toch medewerking worden gegeven. Echter de procedure wordt langer omdat vooraf een verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten nodig is nadat er via publicatie gelegenheid geboden is eventueel bedenkingen tegen het bouwplan in te dienen. Bouwplannen die in strijd zijn met het vernietigde plan worden aangehouden totdat een nieuw bestemmingsplan gereed is.

De gemeente had al plannen voor een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State is er wel een limiet gesteld aan de voorbereidingstijd voor dat nieuwe plan: het moet vóór september 2001 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Bij het maken van het nieuwe bestemmingsplan wordt zoveel als mogelijk aangesloten en gebruik gemaakt van de bestaande overlegstructuren van het Binnenstadsproject.

Deel: ' Raad van State vernietigt bestemmingsplan binnenstad Delft '
Lees ook