gemeentelijk havenbedrijf amsterdam

Persberichten

Amsterdam, 3 februari 1999

Raad van State wijst schorsingsverzoeken Afrikahaven af:

Amsterdam mag door met ontwikkeling haven

Vandaag heeft de Raad van State de schorsingsverzoeken afgewezen tegen het besluit van de Provincie Noord-Holland om het bestemmingsplan `Afrikahaven e.o.' van Amsterdam goed te keuren. De schorsingsverzoeken zijn onder andere ingediend door de bewoners van Ruigoord en het Milieucentrum Amsterdam. De uitspraak betekent dat het bestemmingsplan in werking treedt. De haven en bedrijfsterreinen mogen geheel worden aangelegd. Uitgifte van terreinen aan bedrijven is nu ook toegestaan.

afrikahvnfoto.gif (42092 bytes) afrikahaven in wording (januari 1999)

Eerder had de Raad van State, na het afronden van het milieu-effectrapport, Amsterdam al toestemming gegeven voor de aanleg van de eerste infrastructurele werken. Deze zijn inmiddels bijna gereed. Met de uitspraak van vandaag kunnen de werkzaamheden zonder onderbreking worden voortgezet. Hiermee zal nog ongeveer 2 tot 3 jaar gemoeid zijn. Daarna kunnen de beschikbare terreinen direct aan bedrijven worden uitgegeven.

afrikahaven.jpg (49058 bytes)

Versterking havengebied

Het bestemmingsplan `Afrikahaven e.o.' biedt ruimte voor zeehavengebonden bedrijven en daarmee nauw verbonden bedrijfsactiviteiten. Het versterkt de functie van het havengebied als logistiek centrum (industrie en distributie). In het plan wordt aandacht besteed aan een optimaal gebruik van de ruimte in het gebied en een verantwoord gebruik van grondstoffen en energiebronnen door de bedrijven. Het plan voorziet onder meer in de mogelijkheid van windmolens voor het opwekken van duurzame energie. Door de Afrikahaven ontstaat ruimte voor herstructurering van bestaande bedrijfsterreinen en voor het doelmatiger lokaliseren van bedrijfsactiviteiten.

Nieuwe arbeidsplaatsen

Wethouder Havenzaken Harry Groen is verheugd dat na 25 jaar bestuurlijke impasse de plannen voor uitbreiding van de haven in westelijke richting kunnen worden uitgevoerd. "Het is van eminent belang dat zowel de concurrentiepositie als de werkgelegenheid in de Amsterdamse haven wordt versterkt. Werkgelegenheid is een van de leidende motieven van dit College. We scheppen met de Afrikahaven zo'n 7.000 nieuwe arbeidsplaatsen," aldus Groen.

Directeur Godfried van den Heuvel van het Gemeentelijk Havenbedrijf noemt de uitspraak een belangrijke positieve stimulans voor havenontwikkeling in het Noordzeekanaalgebied. Er kan nu worden voldaan aan de grote vraag van bedrijventerreinen direct aan het water. Bovendien biedt het bedrijventerreinen Afrikahaven ruimte voor bedrijven waar ook mensen met weinig scholing werk kunnen vinden:

"De laatste drie jaar is alleen al in het Amsterdamse haven- en industriegebied Westpoort het aantal arbeidsplaatsen met circa 4.000 toegenomen. Met de Afrikahaven krijgen we daar een belangrijke nieuwe impuls bij," aldus Van den Heuvel.

Het bestemmingsplan `Afrikahaven e.o.' voorziet in behoud van de kern Ruigoord, in de zin dat in deze kern ateliers e.d. kunnen worden gevestigd. Wonen is in Ruigoord niet meer mogelijk. De gemeente zal de huidige bewoners bemiddeling aanbieden bij het vinden van andere woonruimte. Vooral rond de kern Ruigoord en aan de zuidkant van het gebied zal een natuurvriendelijke herinrichting plaatsvinden. Zo zullen waardevolle planten en bloemen uit het graafgebied van de Afrikahaven, daarheen verplaatst worden.

Deel: ' Raad van State wijst schorsingsverzoeken Afrikahaven af '
Lees ook