Raad van Toezicht Spoorwegmuseum en directeur treffen schikking


Utrecht, 20170426 -- Op initiatief van de Raad van Toezicht van het Spoorwegmuseum is de arbeidsovereenkomst met de heer Foppen met wederzijds goedvinden per 1 juli 2017 beëindigd zonder dat hiervoor nog enige rechtshandeling nodig is en met inachtneming van een beperkte opzegtermijn, zonder dat enige vergoeding in het kader van de beëindiging verschuldigd is. De heer Foppen treedt met onmiddellijke ingang vrijwillig terug als statutair directeur en neemt tot 1 juli verlof.Deel: ' Raad van Toezicht Spoorwegmuseum en directeur treffen schikking '
Lees ook