Universiteit van Amsterdam


Universiteit van Amsterdam heeft nieuwe bestuursvoorzitter Sijbolt Noorda benoemd tot voorzitter College van Bestuur UvA Raad van Toezicht spreekt vertrouwen uit in zittende UvA-bestuurder

Persbericht 4 januari 1999

De voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam, drs. C.G.G. Spaan, heeft vanmorgen de benoeming bekend gemaakt van dr S.J. Noorda tot voorzitter van het College van Bestuur. Noorda was sinds 1991 vice-voorzitter van het College van Bestuur, en nam sinds het onverwachte overlijden van Jankarel Gevers op 5 augustus 1998 het voorzitterschap waar. Spaan kenschetst Sijbolt Noorda als een voorzitter die ervaring en affiniteit met onderwijs en onderzoek combineert met een groot bestuurlijk talent en een brede belangstelling en belezenheid. In zijn persoon heeft de Universiteit van Amsterdam een waardig opvolger van Jankarel Gevers, aldus Spaan.

S.J. Noorda
Dr. S.J. Noorda, geboren in 1945 in Westeremden, heeft sinds 1991 zitting in het College van Bestuur van de UvA. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en aan Union Theological Seminary/Columbia University New York, en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Voordat hij universiteitsbestuurder werd aan de Vrije Universiteit werkte hij daar als wetenschappelijk medewerker bijbelinterpretatie en hermeneutiek. In het College van Bestuur van de UvA was hij in het bijzonder verantwoordelijk voor financiën, informatie-en communicatie-technologie, de ontwikkeling van contractactiviteiten en studenten-aangelegenheden. Sijbolt Noorda bekleedt verder diverse bestuurs- en adviesfuncties op cultureel, medisch en maatschappelijk gebied, waaronder het voorzitterschap van het projectbestuur van de nieuwe Nederlandse bijbelvertaling.

Procedure
De Raad van Toezicht bestaat naast voorzitter Kees Spaan (Wegener Arcade) uit Harry Groen (wethouder Amsterdam), Ed van Thijn (bijzonder hoogleraar UvA), Bernard Al (Wolters Kluwer), en Jacqueline Rijsdijk (De Nederlandsche Bank). Sinds de invoering van de wet Modernisering Universitaire Bestuursstructuur in 1997 benoemt de Raad van Toezicht de universiteitsbestuurders. Tot die tijd was dit het prerogatief van de minister van Onderwijs.
De Raad van Toezicht consulteerde na het overlijden van Jankarel Gevers diverse personen en organen binnen de universiteit, waaronder de Centrale Ondernemingsraad, de Centrale Studentenraad en het Centraal Bestuurlijk Overleg, waarin de decanen van de faculteiten zijn vertegenwoordigd. De Raad stelde vervolgens een profiel op en schakelde een adviesbureau voor werving en selectie in. De zoektocht naar een derde lid van het CvB wordt voortgezet. De Raad van Toezicht sprak bij monde van voorzitter Spaan zijn vertrouwen uit dat belangrijke beleidsonderwerpen als de inrichting van onderwijs en onderzoek bij de nieuwe voorzitter in goede handen zijn.

Deel: ' Raad van Toezicht spreekt vertrouwen uit in UvA-bestuurder '
Lees ook