Raad voor het Landelijk Gebied

RAAD VOOR HET LANDELIJK GEBIED

voor een dubbeltje op de eerste rang

Uitnodiging voor de media
14 februari 2003 - De bezuinigingen op natuurbeleid zijn funest voor mens en natuur. De Raad voor het Landelijk Gebied biedt op dinsdag 18 februari 2003 de voorzitter van de Vaste Commissie van LNV van de Tweede Kamer het advies aan over de Ecologische Hoofdstructuur 'Voor een dubbeltje op de eerste rang'. Een vertegenwoordiger van uw redactie is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Programma
Raadslid en voorzitter van de werkgroep die het advies heeft opgesteld, ir. F.C. Prillevitz, licht het advies toe. Hij schetst in het kort de bezuinigingen op natuuraankopen en de gevolgen daarvan voor natuur en landbouw.
Vervolgens gaat prof. P.F.M Opdam, Alterrra, in op de alarmerende ecologische gevolgen aan de hand van het onderzoek dat Alterra in opdracht van de raad heeft uitgevoerd.
De directeur van het Groenfonds, drs. H.R. Balk, geeft een toelichting op de minimaal vereiste financiën voor het natuurbeleid.

Vragen
Na de aanbieding hebben de sprekers tijd gereserveerd voor bilaterale gesprekken met de pers.


---

Mededeling voor de redacties, niet voor publicatie: Datum aanbieding: 18 februari 2003
Tijd: 13.30 - 13.45 uur
Plaats: Voorhal gebouw Tweede Kamer ingang Plein 2, Den Haag

Meer informatie: Bas van Leeuwen, plv algemeen secretaris Raad voor het Landelijk Gebied, tel 033 - 461 99 48, privé 030-6563552, e-mail b.h.van.leeuwen@rlg.agro.nl.
Aanmelden vooraf stellen wij op prijs.

17 feb 03 11:56

Deel: ' Raad voor Landelijk gebied adviseert over Ecologische Hoofdstructuur '
Lees ook