Persberichten - 01/07/2002

Electrabel - Raad voor de Mededinging in België zet verdere stap in zijn analyse van de nieuwe organisatiestructuur die voortvloeit uit de liberalisering van de elektriciteitsmarkt.

BRUSSEL, 28 JUNI 2002

- In het raam van de verdere vrijmaking van de elektriciteitsmarkt leggen de gewesten in België een volledige splitsing op tussen de activiteiten netbeheer en verkoop, die voorheen beide door de intercommunales uitgeoefend werden. Dit leidt tot een nieuwe organisatiestructuur voor de gemengde intercommunales waarin Electrabel als privé partner samenwerkt met de gemeentes. De huidige intercommunale wordt de Distributienetbeheerder die instaat voor de gereguleerde activiteit netbeheer en waarin de gemeenten een meerderheidsparticipatie verwerven. De verkoopactiviteiten worden ondergebracht in Electrabel Customer Solutions N.V. waarin Electrabel een meerderheidsparticipatie heeft. In de komende weken zal voor elke gemengde intercommunale afzonderlijk de nieuwe organisatiestructuur, na goedkeuring door haar Algemene Vergadering, aangemeld worden bij de Raad voor de Mededinging of, naargelang het zakencijfer, rechtstreeks bij de Europese Commissie die de conformiteit nagaan met de mededingingswetgeving. Voor de gemengde intercommunales IDEG en Interlux heeft de Raad voor Mededinging de aanmelding al ontvangen en aan een eerste analyse onderworpen. Hij gaat nu over tot een verder onderzoek waarvan in het najaar een uitspraak wordt verwacht.

Bron: Electrabel
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Raad voor Mededinging in België zet stap in analyse nieuwe organisat.. '
Lees ook