Gemeente Zoetermeer

Voorkeursrecht bedrijventerrein Dwarstocht

Op 27 september buigt de gemeenteraad zich over het voorstel van burgemeester en wethouders om het voorkeursrecht te vestigen op het bedrijventerrein Dwarstocht Noord en Midden. Het voorkeursrecht houdt in, dat de eigenaar of rechthebbende van de betrokken percelen die hun onroerende zaak of bepaalde zakelijke rechten willen verkopen, deze eerste aan de gemeente Zoetermeer te koop moeten aanbieden.

Het voorkeursrecht wordt opgelegd in verband met de aanleg van de nieuwe wijk Oosterheem naast het bedrijventerrein Dwarstocht. Enkele bedrijven kunnen vanwege milieuregelgeving niet in de nabijheid van een woonwijk gehuisvest zijn en moeten dus worden verplaatst. Tevens moet de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein verbeterd worden.

Bezwaar en beroep
Het voorstel van burgemeester en wethouders aan de raad is een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat. Het voorstel ligt ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis en bij het kantoor van het Kadaster aan de Houtsingel 75 in Zoetermeer. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R.W. Nijveld, afdeling Grondbedrijf en Economische Ontwikkeling, telefoonnummer (079) 346 8423.

Gemeente Zoetermeer september 1999

Deel: ' Raad Z'meer behandelt voorkeursrecht Dwarstocht '
Lees ook