Veel gestelde vragen over het referendum

Het is de eerste keer dat er in Nieuwegein een referendum wordt gehouden. Een referendum dat nog al een aantal praktische vragen oproept. Op de belangrijkste vragen zullen wij hier ingaan.

Wanneer wordt het referendum gehouden ?

Woensdag 23 juni tussen 8.00 en 20.00 uur zijn de stemlokalen geopend.

Wie mogen er allemaal stemmen ?

Iedereen die ouder is dan 18 jaar, inwoner is van Nieuwegein en die de Nederlandse nationaliteit heeft. Houders van een buitenlandse paspoort mogen ook stemmen mits zij 5 jaar in Nederland wonen. Kortom dezelfde regels als gelden voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Wanneer is de uitslag bekend ?

Kort na het sluiten van de stemlokalen wordt de uitslag van de stemming bekend gemaakt.

Wanneer is het referendum geldig ?

Het referendum is geldig als minimaal 30% van de kiesgerechtigden zijn/haar stem heeft uitgebracht.

Om wat voor een referendum gaat het ?

Het gaat in Nieuwegein om een raadgevend referendum. Met andere woorden: er wordt aan de inwoners van Nieuwegein om een uitspraak gevraagd. De gemeenteraad kan echter afwijken van de uitslag van het referendum.

Wanneer bespreekt de gemeenteraad de uitslag ?

Op Vrijdag 25 juni, kort voor de zomervakantie, komt de gemeenteraad in een extra vergadering bijeen. Dan wordt de uitslag besproken en zullen de diverse partijen aangeven wat zij met de uitslag doen.

Wat doet stadspartij PGN met de uitslag van het referendum ?

PGN zal de uitslag van het referendum accepteren en volgen, ongeacht de uitslag (mits het referendum geldig is - als minimaal 30% van de keizers gaat stemmen), omdat het de kiezers zijn die aangeven of zij voor of tegen de plannen voor de binnenstad zijn.

PGN gaat er vanuit dat de inwoners van Nieuwegein massaal tegen het Masterplan voor de Binnenstad zal stemmen.

Heeft u nog verdere vragen over het referendum neemt u dan contact op met het secretariaat van PGN: 030 U2013 6042157

PGN heeft
voor Nieuwegein

Zoekwoorden:

Deel: ' Raadgevend referendum in Nieuwegein '
Lees ook