Gemeente Rotterdam


Raadsvergadering van 10 februari 2000

Personalia
Tot plaatsvervangend voorzitter van de Algemene beroepscommissie (ABC) kamer IV zijn de voormalige raadsleden F.A. Maks en C. van der Born benoemd. Tot plaatsvervangend voorzitter van kamer V van de ABC is benoemd raadslid Th. Woudenberg. Mw. M.J. de Sutters-Besters en de heer P.P. Doodkorte zijn benoemd tot lid van deze kamer, die zich bezig houdt met bezwaarschriften tegen besluiten van de Stadsregio Rotterdam. De drie benoemden zijn allen lid van de regioraad.

Havenbedrijf in joint venture met WBE
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) en het Waterbedrijf Europoort (WBE) gaan samen een joint venture oprichten onder de naam Brielse Meer Water BV. De Gemeenteraad heeft hiermee ingestemd. Het samenwerkingsverband wordt opgericht voor de watervoorziening uit het Brielse Meer voor de industrie in Europoort en de Botlek. Na het doorgraven van de Beerdam is de vraag naar water uit het Brielse Meer fors toegenomen. Het water uit het Hartelkanaal is zilt geworden en niet meer bruikbaar voor industrie. Het GHR participeert in de joint venture om te verzekeren dat er water beschikbaar is voor de industrie tegen een redelijk tarief. GHR en WBE nemen ieder voor 50% deel in de joint venture, het bestuur komt in handen van de WBE en wordt na vijf jaar heroverwogen.

Commissie Verbetering Lokaal Bestuur ingesteld
De Gemeenteraad heeft in verband met het verschijnen van het rapport van de commissie Elzinga een ad hoc Commissie Verbetering Lokaal Bestuur (VLB) ingesteld. De rapportage van de Staatscommissie dualisme en lokale democratie (de officiële naam van de commissie Elzinga) geeft adviezen over de dualisering van het lokaal bestuur, een eventuele verkiezing van de burgemeester en combinatie of spreiding van verkiezingen. De Rotterdamse commissie VLB bestaat uit de fractievoorzitters van de Gemeenteraad en staat onder voorzitterschap van de burgemeester. De gemeentesecretaris is adviseur. De commissie gaat concrete voorstellen ontwikkelen voor de verbetering van het lokaal bestuur. Daarnaast bereidt de commissie de Rotterdamse reactie voor op de rapportage van de Staatscommissie. Een amendement van dhr. L. Bolsius is unaniem aangenomen. Daarin staat dat de commissie VLB ophoudt te bestaan op het moment dat zij haar voorstellen heeft gedaan.

Deel: ' Raadsberichten gemeente Rotterdam '
Lees ook