Gemeente Uithoorn

Raadsbrede commissievergadering

Op dinsdag 16 oktober a.s. vergaderen alle raadscommissies over de begrotingsstukken 2002.
Deze vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Op de agenda staat:

* korte toelichting op de begrotingsstukken
* inzicht in de samenhang van de begrotingsstukken
* beleidsbegroting 2002

* voorstel bestemming financiële middelen 2002-2005
* beleid eigen heffingen

* meerjarenraming 2002-2005


* mogelijkheid voor de commissieleden tot het stellen van vragen
Belangstellenden zijn van harte welkom op de publieke tribune.

Zoekwoorden:

Deel: ' Raadsbrede commissievergadering gemeente Uithoorn '
Lees ook