Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
21 juli 1999
De leden van de raadscommissie algemeen bestuurlijke en economische zaken van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : Vergadering
Enkhuizen : 8 juli 1999

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie algemeen bestuurlijke en
economische zaken welke op 21 juli 1999 in het stadhuis wordt gehouden. De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
S.P.M. de Vreeze, voorzitter

A G E N D A

VOORST.NR:

1
Opening
2 Verslag van de vergadering van 23 juni 1999
3 Ingekomen stukken en mededelingen
a. Grondverkoop industrieterrein Krabbersplaat aan Molenaar Projecten BV
b. Brief Meldkamer Noord-Holland-Noord inzake aanschaf GIS en Sirene-systeem;
c. Brief P.N. Bibo inzake bewegwijzering naar en voorzieningen bij zijn onderneming De Waterspiegel;
d. Verzoek van Officier van Justitie, belast met milieuzaken, om aanpassing van de APV, alsmede antwoord daarop.

4
Rondvraag

5
Algemeen Bestuurlijke Zaken


5.1 Politie

5.2 Brandweer

5.3 Regionale Zaken

5.4 Begraafplaats, voorlichting en PR


5.5 Overige
a. Verordening op de behandeling van klachten

78

6
Monumentenzorg en stadsvernieuwing
a. Restauratie Waaggebouw

99

7
Economische zaken en stadsvernieuwing

8
Sluiting

Deel: ' Raadscommissie algemeen bestuurlijke zaken Enkhuizen '
Lees ook