Gemeente Gouda


03.009 basisdocument spoorzone gouda nieuwe stap in proces spoorzone

datum: 6 februari 2003
afdeling: Communicatie en pers-voorlichting
contactpersoon: Frans Bruijns
telefoon: 0182-588903

basisdocument spoorzone gouda nieuwe stap in proces spoorzone

Met het verschijnen van het basisdocument Spoorzone is opnieuw een stap gezet naar het maken van een plan voor het gebied rond de Spoorzone in Gouda. Het basisdocument Spoorzone is een kort en overzichtelijk document. Het is het resultaat van enkele maanden onderzoek dat de gemeente Gouda en NS samen hebben uitgevoerd. Al eerder is hierover verslag gedaan in de zogenoemde Tussenrapportage.

Het basisdocument wordt dinsdagavond 18 februari behandeld in de raadscommissie 3 (ruimtelijke, fysieke en economische ontwikkeling) en is op woensdagavond 19 februari uitgangspunt van de gesprekken met de meedenkgroepen van de Spoorzone in de Antwerpseweg. Het basisdocument is zowel een verslag van het onderzoek van het afgelopen jaar als een vooruitblik op de werkzaamheden in 2003. Wat willen de gemeente Gouda en de NS bereiken met het project Spoorzone en hoe denken we dat gezamenlijk dit jaar aan te pakken. Belangrijkste conclusie is echter: we hebben partners nodig om dit voor Gouda zo strategische project haalbaar te maken.

De basis voor het project zal met de inbreng van de Provincie Zuid-Holland en ProRail nadrukkelijk worden verbreed. Maar ook uit de Goudse samenleving en daarbuiten wordt kennis geworven en gebruikt om het project draagvlak en draagkracht te geven. Het vorig najaar gestarte participatietraject zal in 2003 voortgezet en geïntensiveerd worden. Begin 2003 starten verschillende planteams met alle belangrijke partijen aan tafel. Ook wordt een verkeersstudie voor de Spoorzone uitgevoerd. Met een plan van eisen voor het centraal station en een aantal haalbaarheidsanalyses in de hand kan in juli 2003 besloten worden of er gestart kan worden met het ontwerpen van een plan voor de Spoorzone.

noot voor de redactie

Het basisdocument ligt voor u klaar bij de receptie van het stadskantoor Agnietenstraat 24.

Deel: ' Raadscommissie Gouda bespreekt Basisdocument Spoorzone '
Lees ook