Gemeente Apeldoorn

Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling adviseert college over verbindingsas Zevenhuizen-Zuidbroek

Gisterenavond 4 maart 2003 heeft de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, onder belangstelling van de mensen op de volle publieke tribune, gesproken over de verbindingsas Zevenhuizen-Zuidbroek.

Belangrijkste punten
De belangrijkste gesprekspunten die in de raadscommissie aan de orde kwamen waren; het kiezen voor een optie die zoveel mogelijk de (niet volledig te vermijden) overlast minimaliseert, het belang van de huidige bewoners in Zevenhuizen tegenover het belang van de nieuwe bewoners in Zuidbroek, het behoud van de heemtuin, het minimaliseren van sluipverkeer, de voor- en nadelen van de verschillende varianten.

Advies van commissie aan college
Het onderwerp lag voor bij de commissie om te komen tot een advies aan het college van b. en w.

De fracties hebben als volgt geadviseerd:

* GroenLinks: auto via de Achterkampvariant en het openbaar vervoer en fiets via Gavottestraat met een eigen busbaan.
* PvdA: auto via de Achterkampvariant. Het openbaar vervoer door de Gavottestraat als voorkeurvariant, met de Achterkantvariant als tweede optie.

* Leefbaar Apeldoorn: voorkeur voor de Achterkampvariant. De fractie draagt oplossing aan om sluipverkeer tegen te gaan.
* D66: voorkeur voor de Achterkampvariant.
* CDA: Gavottestraat zonder busbaan nader uitwerken.
* VVD: auto via de Achterkampvariant en het openbaar vervoer met fietsverkeer via de Gavottestraat.

* SGP: voorkeur voor de Achterkampvariant.
* Gemeentebelangen: Achterkampvariant nader bekijken.
* ChristenUnie: auto via de Achterkampvariant, fiets en openbaar vervoer via de Gavottestraat.

Samengevat adviseert de commissie aan het college om de Achterkampvariant voor autoverkeer en een busbaan met fietsvoorziening door de Gavottestraat nader uit te werken, inclusief de consequenties voor de heemtuin die door meerdere fracties als belangrijk wordt gezien.

Het advies heeft nog geen gevolgen voor te nemen keuzes die gemaakt moeten worden voor de voorzieningen in de wijk.

Vervolgproces
Het college zal op basis van dit advies van de commissie een variant kiezen. Deze keuze wordt vastgelegd in het masterplan Zuidbroek. De planning is dat in april dit plan worden besproken in een openbare commissie vergadering. Daarna zal het masterplan dit voorjaar ter advisering aan de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling worden voorgelegd en zal het vervolgens ter besluitvorming in de raad worden gebracht.

© 1996-2003 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1

Deel: ' Raadscommissie RO adviseert college Apeldoorn over verbindingsas Zev.. '
Lees ook