Gemeente Breda

Persberichten

27-03-2003

Raadscommissie SAW brengt bewoners Don Boscoplein en Amarant nader tot elkaar

Dit is een persbericht van de raadsgriffie

De Raadscommissie SAW heeft gisteravond met bewoners van het Don Bosoplein en Amarant overleg gehad over de mogelijkheden van huisvesting van licht verstandelijk gehandicapten aan het Don Boscoplein. Uitkomst van het overleg is dat Amarant en bewoners nu samenwerken om de huisvesting mogelijk te maken.

Over de huisvesting van gehandicapte cliënten van Amarant aan het Don Boscoplein liepen de gemoederen in de buurt hoog op. Daarom besloot Amarant op dat moment om de huisvesting van hun cliënten niet te laten doorgaan. Het beoogde doel, integratie van de gehandicapten in de buurt, was immers niet haalbaar. De gemeenteraad is echter voorstander van verdere integratie van gehandicapten in de Bredase samenleving en wilde rechtstreeks door de betrokkenen worden geïnformeerd. Vandaar dat op uitnodiging van de raadscommissie SAW bewoners, vertegenwoordigers van Amarant en de leden van de raadscommissie met elkaar gesproken hebben over de ontstane situatie.

In het overleg werd geconcludeerd dat onvoldoende communicatie en informatie oorzaak zijn van de impasse. De bewoners van het Don Boscoplein, die zich recent hebben verenigd, hebben aangegeven dat zij geen probleem hebben met de huisvesting van licht verstandelijk gehandicapten. De raadscommissie is met hen van mening dat daarbij de veiligheid van de huidige bewoners zoveel als mogelijk is gewaarborgd moet blijven.

In het overleg is de basis gelegd om de huisvesting van licht verstandelijk gehandicapten aan het Don Boscoplein toch mogelijk te maken: Amarant en bewoners stellen nu, op basis van gelijkwaardigheid, een convenant op waarin onder meer afspraken over wederzijdse informatie en de wijze waarop de veiligheid van de huidige bewoners is gewaarborgd worden vastgelegd.

Alle betrokkenen hebben met elkaar afgesproken dit traject in enkele maanden af te ronden, zodat nog ruim voor de zomervakantie een nieuwe aanvraag bij de gemeente kan worden ingediend. Het bedoelde convenant zal hierbij de basis vormen en aan college en gemeenteraad worden toegezonden.

Breda, 27 maart 2003

Deel: ' Raadscommissie SAW Breda brengt bewoners Don Boscoplein en Amarant b.. '
Lees ook