Gemeente Maassluis

25-2-2003

Raadscommissies in maart

In de maand maart komen de raadscommissies van de gemeente Maassluis weer bij elkaar voor een aantal openbare vergaderingen. De gemeenteraad houdt na afloop van deze commissieronde een openbare vergadering op dinsdag 18 maart. Zowel de vergaderingen van de raadscommissies als van de gemeenteraad worden gehouden in het stadhuis aan de Koningshoek en beginnen om 20.00 uur.

Op dinsdag 4 maart is de raadscommissie voor Stads en Milieubeheer als

eerste aan de beurt;
de raadscommissie voor Welzijn volgt op woensdag 5 maart; op donderdag 6 maart komt de raadscommissie Middelen bijeen voor een openbare vergadering en op
maandag 10 maart sluit de raadscommissie Algemene Zaken het rijtje voor
deze maand af.

De vergaderingen van de raadscommissies zijn in principe openbaar. Belangstellenden zijn dan ook van harte welkom. Wel kunnen de leden van de commissie ter vergadering besluiten om een bepaald onderwerp in beslotenheid te behandelen. Bijvoorbeeld omdat er gesproken wordt over financiële gegevens of over bepaalde personen. Vragenhalfuur en inspreken
Iedere commissievergadering begint na opening van de vergadering met het vragenhalfuur. Bij dit agendapunt kunnen belangstellenden vragen stellen of opmerkingen maken over zaken die wel tot het werkterrein van de betreffende commissie horen, maar niet op de agenda van die vergadering staan.
Op onderwerpen die wel op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht dienen bij het begin van de vergadering om 20.00 uur aanwezig te zijn. Onderwerpen waarop wordt ingesproken worden zoveel mogelijk bij voorrang aan de orde gesteld. Ter inzage
De bij de agendapunten behorende vergaderstukken zijn voor iedereen in te zien in de speciale commissiemappen in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Deze mappen worden ongeveer een week voor de vergadering ter inzage gelegd. Voor het inzien van de commissiestukken is het informatiecentrum geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdagmorgen is de commissiemap gedurende de openingstijden in te zien in de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Zoekwoorden:

Deel: ' Raadscommissies in maart gemeente Maassluis '
Lees ook