Gemeente Den Helder

26-02-2003 Raadsgriffie van start
Op 1 februari is de raadsgriffie aan de slag gegaan. De raadsgriffie ondersteunt de raadsleden bij hun werk en bij de raads- en commissievergaderingen. Vorig jaar is het duale stelsel in werking getreden. Hierbij zijn de werkzaamheden van de Gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gescheiden. De gemeenteraad bepaalt wat de grote lijnen zijn voor het beleid van onze gemeente. Het college werkt dit beleid uit en voert het ook uit. De gemeenteraad controleert vervolgens weer of het college zijn werk wel goed doet. Nieuw in het duale stelsel is de raadsgriffier. Die is de schakel tussen de gemeenteraad en het college en ondersteunt, zoals gezegd, de raadsleden.

Wat kan de raadsgriffie voor u betekenen?
De raadsgriffie kan ook voor u van belang zijn. Als u bijvoorbeeld wilt inspreken in een commissie- of raadsvergadering, kunt u dit via de raadsgriffie doorgeven. Dit moet u wel 24 uur voor de vergadering doen. Bovendien moet het gaan over iets dat op de agenda van de vergadering staat.
Iets anders is, is dat raadsleden vaak worden uitgenodigd voor bijeenkomsten door instellingen en organisaties. Het gebeurt wel eens dat er meerdere bijeenkomsten op hetzelfde moment gehouden worden waarvoor raadsleden worden uitgenodigd. Om dit nu te voorkomen kunt u, voordat u uitnodigingen verstuurd, beter eerst contact opnemen met de raadsgriffie.

Wie zijn de raadsgriffie?
De raadsgriffie bestaat bij ons uit vier personen. Willem van der Paard is de griffier (tel. 671804), de commissiegriffiers zijn Frans Hoogervorst en Frank Blok (tel. 671805) en Ineke Cruijff is griffiemedewerkster (tel. 671806). De raadsgriffie is te vinden op de tweede verdieping in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u mailen naar griffie@denhelder.nl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Raadsgriffie Den Helder van start '
Lees ook