Gemeente Oosterhout

Edzard Scholtens kondigt vertrek aan

De Oosterhoutse raadsgriffier mr. E. Scholtens zal per 1 september 2003 ontslag nemen uit zijn functie. Per die datum zal hij tevens de gemeentedienst verlaten. De Oosterhoutse raadsvoorzitter, burgemeester Huijbregts-Schiedon, heeft vandaag de gemeenteraad via een brief over dit besluit geïnformeerd.

Mr. E. (Edzard) Scholtens (59) is in maart 2002 door de gemeenteraad benoemd tot griffier. De griffier is sinds het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur, de hoogste ambtenaar van de raad. De heer Scholtens was al sinds 1984 bij de gemeente Oosterhout werkzaam als loco-secretaris en in verschillende managementfuncties.

In haar brief aan de gemeenteraad stelt burgemeester Huijbregts het besluit van de griffier te respecteren. De heer Scholtens heeft sinds zijn aantreden als griffier als geen ander meegewerkt vorm en inhoud te geven aan het dualisme in Oosterhout. Zijn verdiensten als kwartiermaker in deze pioniersfase spreken voor zich. De burgemeester heeft begrip voor het besluit om het verder implementeren van het dualisme, op basis van het vele dat in het afgelopen jaar al bereikt is, aan een nieuwe griffier over te laten. Zij kondigt verder aan dat ze met de raad op korte termijn zal proberen te komen tot afspraken over de procedure die moet leiden tot de benoeming van een nieuwe griffier.

Sinds het aantreden van de heer Scholtens als griffier is de gemeente Oosterhout vooruitstrevend geweest bij het vormgeven van het dualisme. Onder andere is besloten alle debatten in de gemeenteraad te laten plaatsvinden en de raadscommissies af te schaffen. Er is in dat ene jaar zeer veel tot stand gebracht. Dat stemt tot tevredenheid. Het wordt nu tijd om datgene wat is bereikt, verder uit te bouwen. Dat zal zeker nog enige tijd in beslag nemen. Als je aan die klus begint, moet je ook zeker weten dat je de klus kan afmaken. Als ik nu naar mijn leeftijd kijk, denk ik dat het verstandiger is die klus aan een ander te laten, aldus de heer Scholtens.

De heer Scholtens zal overigens tot 1 september 2003 met volle overtuiging het ambt van griffier vervullen. De komende maanden is er nog meer dan genoeg te doen, bijvoorbeeld als het gaat om de evaluatie van de nieuwe werkwijze van de raad. Ik wil aan die discussie nog een fundamentele bijdrage leveren, aldus de griffier.

Zoekwoorden:

Deel: ' Raadsgriffier Oosterhout neemt ontslag '
Lees ook