Nationaal Actieplan Seksueel Misbruik Kinderen

Raadslid ten onrechte beschuldigd van verzenden kinderporno

PvdA-fractievoorzitter Klaas Smid in de gemeenteraad van Hoogeveen is onschuldig aan het versturen van kinderporno per e-mail. Het openbaar ministerie in Assen concludeerde dat hij het slachtoffer is van een computervirus. Justitie zal het raadslid dan ook niet vervolgen.

Collega-raadslid John de Vrieze (Leefbaar Hoogeveen) kaartte de kwestie enkele weken geleden aan bij de burgemeester nadat hij beweerde zelf e-mails te hebben ontvangen met kinderporno of verwijzingen daarnaar op internet. De Vrieze verzocht burgemeester Urlings per brief om de zaak te onderzoeken. De woede onder de andere raadsleden was enorm omdat De Vrieze zijn beschuldigingen ook direct aan het Dagblad van Noorden doorspeelde.

Op verzoek van het Openbaar Ministerie heeft de Regiopolitie Drenthe de melding onderzocht. Uit het politieonderzoek is geen enkele aanwijzing naar voren gekomen dat Smid zich schuldig zou hebben gemaakt aan het bezit of versturen van kinderporno per e-mail. Door de politie is vastgesteld dat als gevolg van een computervirus, vanaf de computer van het raadslid onbedoeld e-mails zijn verzonden. Zowel de computer van het betrokken raadslid als de computer van raadsleden die de bewuste e-mails hebben ontvangen, zijn door de politie aan een technisch onderzoek onderworpen.

Op grond van het onderzoek is eenduidig vast komen te staan dat Smid op geen enkele wijze betrokken is geweest bij de verzending van kinderporno per e-mail of het bezit daarvan. Het OM concludeerde dat een computervirus verantwoordelijk is geweest voor de verzending van de bewuste e-mails. Het OM zal daarom geen strafrechtelijke vervolging instellen tegen het betrokken raadslid.

---


---

Laatst gewijzigd: 24-07-2002

Deel: ' Raadslid ten onrechte beschuldigd van verzenden kinderporno '
Lees ook