Programmabureau Advies Overheid.nl

Raadslid Van Kouwen stelt ervaringen te boek

Het Houtense GroenLinks-raadslid Wouter van Kouwen heeft zijn spraakmakende ervaringen te boek gesteld, die hij in de afgelopen jaren in de gemeentepolitiek opdeed.

Het alleszins lezenswaardige manuscript - dat de titel Geheim heeft meegekregen - is sinds kort te downloaden van de website van Van Kouwen: www.woutervankouwen.nl.

De GroenLinkser verwierf landelijke publiciteit toen B en W van Houten enkele jaren geleden besloten aangifte tegen hem te doen. Van Kouwen zou in de ogen van het college een strafbaar feit hebben begaan, door vertrouwelijke informatie via internet naar buiten te brengen. Die informatie betrof een financile zeperd van ruim zeven ton voor de gemeente, die het resultaat was van slechte onderhandelingen met een projectontwikkelaar.

De zaak kwam vorig jaar voor de meervoudige kamer van de rechtbank. Die kwam binnen een half uur tot de slotsom dat Van Houten niets viel te verwijten omdat vertrouwelijke informatie iets gehele anders is dan geheime informatie. Het naar buiten brengen van dat laatste is wl strafbaar. De zaak dient volgende week vrijdag in hoger beroep voor het Hof in Amsterdam.
Over de achtergronden van deze kwestie - en nog veel meer opmerkelijke zaken die zich in de afgelopen jaren in de politiek van Houten hebben voorgedaan - gaat Van Kouwen uitvoerig in zijn manuscript. Hij wijs er op dat het boek nog niet helemaal af is. Ik noem het niet voor niets een manuscript. Ik zal in de komende tijd met nog wat aanvullingen en aanpassingen komen. Van Kouwen - de grote winnaar bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen in Houten - hoopt nog een uitgever te vinden, die het boek op de markt wil brengen.
(Bron: Binnenlands Bestuur)

www.ictu.nl

Deel: ' Raadslid Van Kouwen stelt ervaringen te boek '
Lees ook