Gemeente Capelle a/d IJssel


Raadsvergadering

De raadsvergadering van de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, vindt plaats op maandag 11 oktober 1999, aanvang 20.00 uur.

Spreekrecht
Het spreekrecht biedt u de mogelijkheid voorafgaand aan de raadsvergadering het college van burgemeester en wethouders toe te spreken. Wilt u spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, dan moet u dat melden aan de voorzitter van de raad. Dit kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering. U kunt dit mondeling doen via het Informatiecentrum, telefoon: 284 84 84. Of schriftelijk. Het postadres is: De burgemeester van Capelle aan den IJssel, t.a.v. de chef Facilitaire Diensten, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

Op de agenda staat onder andere:

* Voorstel om te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een
deel van gronden gelegen aan de Spoorlaan;

* Voorstel om te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor
gronden gelegen aan de Roerdomplaan;

* Voorstel tot het vaststellen van de exploitatieopzet Capelle in perspectief.

Deel: ' Raadsvergadering Capelle a/d IJssel '
Lees ook