Gemeente AmerongenRaadsvergadering op 15 oktober as.

Deze raadsvergadering wordt gehouden op maandag 15 oktober a.s. in het gemeentehuis, aanvang om 19.30 uur.

AGENDA

1. Opening.

2. Spreekrecht publiek.

3. Rondvraag (publiek en raadsleden).

4. Notulen van de vergadering van 17 september 2001.
5. Ingekomen stukken en mededelingen (commissie I, II en III).
6. Lokale Agenda 21 (commissie II).

7. Concept onderzoeksopdracht ten behoeve van brede oriëntatie op mogelijke samenwerkingspartners (commissie I).
8. BRU-stukken.

9. Begrotingswijzigingen (commissie I).

10. Sluiting.

De agenda en de daarbij behorende raadsvoorstellen van de vergadering liggen voor een ieder tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij Interne Zaken ter gemeentesecretarie. Een ieder kan na de opening het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Degenen, die van dit spreekrecht gebruik willen maken, melden dit voor het openen van de vergadering bij de gemeentesecretaris.

Zoekwoorden:

Deel: ' Raadsvergadering gemeente Amerongen '
Lees ook