Gemeente Houten


Raadsvergadering

23/02/99

Dinsdag 2 maart, om 20.00 uur, vergadert de gemeenteraad. Daar komen o.a. ter sprake: Verslag vergadering van de gemeenteraad van 26 januari 1999; Ingekomen stukken; Inventarisa-tie gemeentelijke verordeningen/reglementen; Jaarverslag 1997 Ombudsman Houten; Incidentele knelpunten uitvoering HIAP/millennium problematiek; Diftar; Verkavelingsplan en woningontwerpen Overdam II; Manifestatieterrein Schalkwijk; en Votering kredieten op grond van aanvragen huisvestingsvoorzieningen onderwijs voor St. Michielschool en De Vlaswiek.

De volledige agenda en de bijbehorende raadsvoorstellen liggen ter inzage bij de Openbare bibliotheken in de gemeente en bij het Wooninformatiecentrum, Onderdoor nr. 23. Tijdens de vergadering zijn enkele exemplaren voor het publiek beschikbaar.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Raadsvergadering gemeente Houten '
Lees ook