Gemeente Stadskanaal

22-05-2002

Raadsvergadering

De RAAD vergadert op maandag 27 mei 2002.

Aanvang van de vergadering: 19.00 uur

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Stadskanaal.

Op de agenda staat:

Onderwerpen ter besluitvorming:

* Wijziging "Verordening leerlingenvervoer Gemeente Stadskanaal"
* Aanpassing/herinrichting restauratieve ruimten, aanschaf apparatuur/machines en accessoires, alsmede inrichting rookruimte
* Benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter commissie van overleg

* Functieverdeling Gemeenschappelijke Regeling Wedeka
Onderwerpen ter informatie:

* Liggeldverordening Spoordok Musselkanaal
* Vervanging riool en overstort Akkerweg in Musselkanaal
De stukken behorende bij deze agenda liggen ter inzage in het publieksbureau in de hal van het gemeentehuis.

Deel: ' Raadsvergadering gemeente Stadskanaal '
Lees ook