Gemeente Zeist

Raad vergadert op maandag 17 september a.s.
Op maandag 17 september komt de gemeenteraad om 19.30 uur bijeen voor de maandelijkse, reguliere vergadering. De bijeenkomst is openbaar en vindt weer als vanouds plaats in de raadszaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Belangstellenden kunnen het bestuur van Zeist vanaf de publieke tribune volgen en zijn dan ook van harte welkom. Op de agenda staan onder o.a. de volgende punten:


1. Aanvulling op het investeringsprogramma stedelijke vernieuwing
2. Voorbereiding Harlanterrein Woudenbergseweg
3. Wijzigen parkeertarieven

4. Reactie brief minister en voorbereidingskrediet HSL/A12
5. De Clomp

6. Subsidiëring Stichting Omnium

7. Faseringsplan projecten GGVP

8. Tweede bestuursrapportage 2001

9. Gebiedsgerichte aanpak corridor Utrecht-Amersfoort
10. 2e Overbruggingskrediet Stichting Werkartaal
De volledige agenda en de stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien bij de centrale balie in de Publiekshal, Slotlaan 20 (schuin tegenover het gemeentehuis).

Natuurwandeling in het Zeisterbosch

Zondag 16 september organiseren De Boswerf en het IVN weer een natuurwandeling door het Zeisterbosch. Iedereen die het leuk vindt meer te weten en ontdekken over de natuur in het bos kan mee: jong en oud. Een IVN-gids vertelt onderweg over de dingen die we tegenkomen: bomen, planten, vogels, insecten, geluiden en nog veel meer. De wandeling start om 14.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Opgave vooraf is niet nodig en deelname aan de wandeling is gratis.

Verzamelen bij de ingang van het Bezoekerscentrum De Boswerf U vindt het Bezoekerscentrum De Boswerf aan de Prins Bernhardlaan 3 in het Zeisterbosch (achter het Hertenkamp)

Deel: ' Raadsvergadering gemeente Zeist '
Lees ook