Gemeente WeertActueel
Raadsvergadering
Op donderdag 13 september om 19.30 uur vindt in de raadzaal van het Weerter stadhuis de eerstvolgende raadsvergadering plaats.

De agenda van die vergadering is op dit moment nog niet bekend.

OPENbaarHUIS
Raads- en commissievergaderingen
27-8 Commissie Algemene Zaken en Volksgezondheid 27-8 Commissie Nutsbedrijven, Sociale en Economische Zaken en Toerisme 28-8 Commissie Welzijn, Onderwijs en Personeelszaken 29-8 Commissie Gemeentewerken
30-8 Commissie Sport en Sportieve Recreatie (18.00 uur) en Commissie Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Milieu (19.30 uur)
3-9 Commissie Financiën
13-9 Raadsvergadering
De meeste raads- en commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur, behalve indien anders aangegeven. Alle vergaderingen vinden plaats in het stadhuis aan de Beekstraat en zijn openbaar. De vergaderagenda's liggen enkele dagen voor de vergadering ter inzage in het Infocentrum in de hal van het stadhuis. Burgers hebben spreekrecht in de commissievergaderingen. Daarvoor dient men zich vóór het begin van de vergadering te melden bij de voorzitter.

Andere openbare bijeenkomsten
2-8 Welstandscommissie 8.30 uur
16-8 Welstandscommissie 8.30 uur
30-8 Welstandscommissie 8.30 uur
Deze bijeenkomsten vinden plaats in het stadhuis. Men dient zich vooraf aan te melden via tel. 575240.

Spreekuur burgemeester en wethouders
Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, stadhuis, Beekstraat. Voor een gesprek met de burgemeester dient men vooraf een afspraak te maken via tel. 575224.
In de vakantieperiode vervallen de wekelijkse spreekuren van de burgemeester en de wethouders. Het eerste spreekuur na de vakantie is op maandag 13 augustus.

Laatst gewijzigd op: dinsdag 31 juli 2001

Deel: ' Raadsvergadering gemente Weert '
Lees ook